Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

Το μήκος του Δυτικού Άξονα που διασχίζει το Νομό Αιτωλοακαρνανίας ανέρχεται σε 126 χιλιόμετρα από τα 186 χιλιόμετρα συνολικού μήκους του έργου.
Παρά το γεγονός ότι τα 2/3 του συνολικού μήκους του έργου διασχίζουν τη γεωγραφική ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας, οι προβλεπόμενοι κόμβοι είναι ελάχιστοικαι δεν βρίσκονται σε σημεία ώστε να συνδέουν εύκολα τα διαθέσιμα του νομού με την Ιόνια Οδό ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν παρέχουν την ορθή και λειτουργική είσοδο και έξοδο των οχημάτων σε αντίθεση με το οδικό τμήμα Πάτρα- Τσακώνα όπου προβλέπονται 18 κόμβοι σε διάφορα σημεία.

1.Παρατηρήσεις επί του σχεδιασμού της Ιόνιας οδού και διεκδίκηση παράπλευρων – συνοδών έργων του Δυτικού άξονα

Τα διαθέσιμα του Νομού στα Δυτικά Παράλια (ακτές για τουριστική προβολή και πεδιάδες για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα) δεν συνδέονται επαρκώς με το Δυτικό Οδικό άξονα.
Είναι απαραίτητη η ανακατασκευή και μετατροπή της Παλαιάς Εθνικής Οδού σε ένα σύγχρονο τετράιχνο αυτοκινητόδρομοπου θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες ταχείας και ασφαλούς μετακίνησης. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η ανακατασκευή εκείνου όπου αναπτύσσεται βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή που εκτείνεται από τις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία έως τον ποταμό Αχελώο.

2. Απαραίτητοι οριζόντιοι Οδικοί Άξονες

Από το 1995 είναι ενταγμένος στα διευρωπαϊκά δίκτυα οοδικός άξονας Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία και από τότε παρουσιάζει μεγάλη υστέρηση σε μελέτη και κατασκευή.Επιτακτική αναγκαιότητα είναι να χρηματοδοτηθούν και να δημοπρατηθούν ως παράπλευρα οδικά έργα τα τμήματα
2α.Αστακός – Πλατυγιάλι - Κεφαλόβρυσο
2β.Αγρίνιο - Καρπενήσι.
2γ. Σύνδεση κόμβου Αγγελοκάστρου με το Αγρίνιο.
Πρόκειται για ένα έργο που διασφαλίζει την πρόσβαση στο νυν στρατιωτικό και μελλοντικά – ελπίζουμε – πολιτικό για cargo μεταφορές αεροδρόμιο Αγρινίου.
2δ. Οδικός άξονας από κόμβο Κουβαρά- Φυτείες- Μπαμπίνη- Αετός- Μύτικας
2ε. Βελτίωση του υπάρχοντος οδικού άξονα Φυτείες- Μπαμπίνη- Μαχαιρά- Βασιλόπουλο- Καραϊσκάκη- Αστακός.
Οι δύο τελευταίοι προτεινόμενοι οδικοί άξονες είναι αναγκαία έργα πνοής που θα συνδέσουν τις δυτικές ακτές του Νομού με την ενδοχώρα και θα αποτελέσουν το έναυσμα για την επίτευξη της αγροτικής, οικιστικής, παραγωγικής και κοινωνικής ανάπτυξης μιας μεγάλης γεωγραφικής ενότητας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας όπου διαβιεί – στην περιοχή του Αγρινίου και στους πέριξ αυτού Δήμους- πληθυσμός άνω των 150.000 κατοίκων.

3. Κάθετοι οδικοί άξονες

Ως παράπλευρο έργο θα πρέπει να κατασκευασθεί το τμήμα Κόμβος Αντιρρίου μέσω παράκαμψης Ναυπάκτου- Κάτω Μακρυνού – Θέρμο. Πρόκειται για ένα μικρό διαγώνιο άξονα ο οποίος θα συνδέσει της περιοχές της Λίμνης Τριχωνίδας και του δήμου Θέρμου με το Δυτικό Άξονα και θα ενισχύσει την πρόσβαση στον ορεινό όγκο της ορεινής Τριχωνίδας και της Ευρυτανίας και θα ωθήσει τον προσκυνηματικό τουρισμό στον Προυσσό.

4. Κατασκευή της Παρατριχώνιας Οδού

Για την ανάδειξη της λειτουργικότητας των προαναφερθέντων αξόνων είναι αναγκαία η κατασκευή της Παρατριχώνιας Οδού για την οποία υπάρχει οριστική μελέτη. Θα πρέπει η μελέτη αυτή να επικαιροποιηθεί και το έργο να οδηγηθεί σε δημοπράτηση. Πρόκειται για ένα έργο που που θα προσδώσει αναπτυξιακή, επιχειρηματική και οικιστική ώθηση στην ευρύτερη περιοχή τηςΤριχωνίδας βελτιώνοντας παράλληλα τη σύνδεση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με την Ευρυτανία.

5. Συνδέσεις Ιόνιας Οδού με Παραιόνια Οδό , Λευκάδα- Άκτιο- Πρέβεζα

Για την επίτευξη του στόχου σύνδεσης της Ιόνιας με την Παραιόνια οδό και τις περιοχές Λευκάδα, Ακτίο , Πρέβεζα επιβάλλεται
α) η άμεση συμβασιοποίηση και η εκκίνηση κατασκευής του τμήματος Αμβρακία - Άκτιο
β) η προώθηση της κατασκευής του οδικού άξονα Λευκάδα - Άκτιο, δύο άξονες που θα συνδέουν την Ιόνια με την Παραιόνια οδό, το πολιτικό αεροδρόμιο του Ακτίου και την υποθαλάσσια ζεύξη προς Πρέβεζα και θα αποτελούν ένα λειτουργικό οδικό δίκτυο.
Είναι αδήριτη αναγκαιότητα να επισημανθεί ότι στα πλαίσια της κατασκευής της Ιόνιας Οδού είναι απαραίτητη η κατασκευή σηράγγωνστη θέση Κλόκοβα, μία ανά κατεύθυνση, οι οποίες να έχουν τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά με τον υπόλοιπο οδικό άξονα.

Ανάδειξη μνημειακών περιοχών

Οι μνημειακές περιοχές τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που χρίζουν προστασίας, και ανάδειξης σε εγγείς με το Δυτικό άξονα περιοχές και οι σχετικές δράσεις που προτείνονται είναι οι ακόλουθες:
1) Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας (αναστηλωτικές εργασίες και εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας).

2) Βυζαντινός Ναός Παναξιώτισσας (ναός εξαιρετικού ενδιαφέροντος της υστεροβυζαντινής περιόδου στην περιοχή Χάνια Γαυρολίμνης), εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας

3) Εργασίες ανάδειξης και προσπελασιμότητας στην Αρχαία Χαλκίδα στη θέση Κάτω Βασιλική.

4) Αρχαιολογικός χώρος Καλυδώνας (μνημείο 1100- 1000 π.Χ.)
4α Ανάγκη ανάδειξης θεάτρου Καλυδώνας.
4β Ανάγκη συνέχισης αποκαλυπτικών και σωστικών εργασιών στον ευρύτερο χώρο της πόλης της αρχαίας Καλυδώνας.

5) Ρωμαϊκές Θέρμες (μνημείο 2ου μ.Χ. αιώνα, αναστηλωμένο σε απόσταση 1 χιλιομέτρου νοτίως του Άξονα της Ιόνιας Οδού στη θέση Άγιος Ιωάννης Μεσολογγίου), εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας

6) Αρχαία Πλευρώνα (μνημείο 2 φάσεων, νεότερη φάση 4ος π.Χ αιώνας) σε απόσταση 500 μέτρων από τον άξονα της Ιόνιας Οδού.

6α Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου του περιτοιχίσματος της αρχαίας πόλης.
6β Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου στην αρχαία αγορά και στο δίκτυο οδοποιίας του οικισμού.
6γ Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου του αρχαίου θεάτρου

7) Βυζαντινοί ναοί περιοχών Σταμνάς και Μάστρου – επιτακτική είναι η ανάγκη εκτέλεσης σωστικών εργασιών στους παρακάτω ναούς
7α Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη στην επισκοπή Μάστρου (μνημείο 8ου αιώνα μ.Χ)
7β Παναγία Λεσινιώτισσα (Βυζαντινός Ναός 13ου αιώνα μ.Χ)
7γ Σταμνά «Δύο Εκκλησιές»- 10ος αιώνας
Ναός Αγίου Γεωργίου- 13ος αιώνας
Ναός Αγίων Θεοδώρων 9ος αιώνας


8) Αρχαιολογικός χώρος Αμφιλοχικού Άργους.
8α Εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης
8β Ενίσχυση ανασκαπτικών και αναστηλωτικών εργασιών του αρχαίου Θεάτρου.

9) Συνέχιση ανασκαφών και αποκατάσταση του Θεάτρου της Αρχαίας Στράτου και ανάδειξη του ναού του Στρατίου Διός.

11) Αρχαιολογικός χώρος Αγγελοκάστρου και Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου (Βυζαντινά μνημεία 13ου αιώνα) σωστικές εργασίες και βελτίωσης προσπελασιμότητας

12) Συνέχιση των ανασκαπτικών εργασιών στην περιοχή του Αρχαίου Θεάτρου των Οινιαδών «Τρίκαρδος».

13) Άγιος Στέφανος Ριβίου (13ος αιώνας), βελτίωση της πρόσβασης.
14)Παλαιοχριστιανικός Ναός της Χώρας στο Ζαπάντι (6ος και 8ος αιώνας μ.Χ) σωστικές εργασίες και βελτίωση πρόσβασης.
15)Άγιος Νικόλαος Κρεμαστός (Μνημείο σε δύο φάσεις 10ος και 13ος αιώνας μ.Χ), σωστικές εργασίες και βελτίωση πρόσβασης.

16) Περιβαλλοντικές αξίες που πρέπει να αναδειχθούν σε συνδυασμό με την Ιόνια Οδό είναι α)το Φαράγγι της Κλεισούρας,
β) το όρος Βαράσοβα με το αναρριχητικό του πεδίο και τους αρχαιολογικούς του χώρους
γ)το δάσος του Φράξου
δ)το δάσος της Καστανιάς στο Άνω Κεράσοβο.
ε)η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
στ) η Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού
ζ)οι λίμνες Οζερός και Αμβρακία.


Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας θα διεκδικήσει την κατασκευή και ανάδειξη των παράπλευρων του Δυτικού Άξονα έργων και μνημειακών περιοχών γιατί τα ανωτέρω δύνανται να αποτελέσουν σημαντικό πολλαπλασιαστή οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης, τοπικής αλλά και εθνικής εμβέλειας.

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

Παραιόνια Οδός -Σήραγγα Αγίου ΗλίαΠροχωρά η κατασκευή των οδικών συνδέσεων της σήραγγας Αγίου Ηλία ( πρώτο τμήμα του δρόμου Α/Κ Αγίου Ηλία στην παράκαμψη Αγρινίου - Λιμάνι Πλατυγιαλίου ).
Παρατίθενται φωτογραφίες του τμήματος Α/Κ Αγίου Ηλία μέχρι ανατολικό στόμιο της σήραγγας.

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

‘’Τουριστικός οδηγός περιοχής Δρυμώνα Τριχωνίδας’’Ο ‘’Τουριστικός οδηγός περιοχής Δρυμώνα Τριχωνίδας’’ είναι μια συλλογική ερασιτεχνική προσπάθεια των συντελεστών του site www.drymonas.gr και του Δ.Δ. Δρυμώνα. Στις 43 σελίδες του, θα μπορέσετε να δείτε φωτογραφικό υλικό και χάρτες από το Δρυμώνα και την ευρύτερη περιοχή, θα διαβάσετε πώς θα έχετε πρόσβαση σε περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς με αναλυτικές πληροφορίες όπως υψόμετρα, χιλιομετρικές απόστασης, βρύσες με πόσιμο νερό, περιοχές θα μπορέσετε να επισκεφτείτε με κέντρο το Δρυμώνα κ.α.
Ευχαριστούμε θερμά όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του και παραμένουμε στην διάθεση όλων σας για τυχόν παρατηρήσεις και διορθώσεις που παρακαλούμε να αποστέλλονται στο e-mail: admin@drymonas.gr που θα συμπεριληφθούν σε επόμενη έκδοσή του.

ΠΗΓΗ : http://www.drymonas.gr/Nea_Anakinosis/2009/odigos.htm

ΣΧΟΛΙΟ : Αξιόλογη προσπάθεια για μια περιοχή που σίγουρα αξίζει την προσοχή μας. Ομορφιές ανεξερεύνητες που περιμένουν τους φυσιολάτρες και γενικά τους ταξιδιώτες. Οι υποδομές στην ευρύτερη περιοχή της Ορεινής Τριχωνίδας δεν βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, αντιθέτως μάλιστα.
Τα τελευταία χρόνια γίνονται κάποιες προσπάθειες ανάδειξης της περιοχής, αλλά απαιτούνται σημαντικά κονδύλια που θα βοηθήσουν στην ανάδειξη αυτού του τόσο κοντινού και συνάμα τόσο μακρινού τόπου, που αποτελεί συνέχεια των υπέροχων ορεινών όγκων της Ευρυτανίας.

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Εκτροπή Αχελώου - Υπερχείλιση Πηνειού


Ο Πηνειός υπερχείλισε για ακόμη μια φορά.
Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο blog των Τρικάλων :

http://trikalaola.blogspot.com/2009/12/blog-post_15.html

όπου φαίνεται ξεκάθαρα το μέγεθος του προβλήματος.
Παρ'όλα αυτά, κάποιοι επιμένουν στην εκτροπή-εντροπή του Αχελώου.
Οι Βουλευτές,δήμαρχοι,πολιτευτές,αγρότες κι άλλοι φορείς της περιοχής μας έχουν ένα ακόμα ισχυρό επιχείρημα. Δεν είναι δυνατόν τόσο νερό να πηγαίνει χαμένο και να ζητείται η εκτροπή του Ασπροπόταμου.
Δεκαετίες τώρα ο υδροφόρος ορίζοντας της Θεσσαλίας απομυζάται,με συνέπεια την αποστράγγισή του. Τα συστήματα ποτίσματος είναι πολύ παλιά, ενώ και οι καλλιέργειες πολύ υδροβόρες.
Κάποιοι κάνουν λόγο και για εκατοντάδες παράνομες γεωτρήσεις στη Θεσσαλία. Δε λέμε αν υπάρχουν ή όχι, απλά όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
Η ανωμαλία που ονομάζεται εκτροπή του Αχελώου πρέπει να σταματήσει γιατί πάει κόντρα στη φύση. Η λεκάνη απορροής του Αχελώου είναι στο δυτικό τμήμα της χώρας κι εκεί πρέπει να παραμείνει.

Παλαιότερη ανάρτηση που αφορά την Υπερχείλιση του Πηνειού.

http://trixonidanews.blogspot.com/2009/11/blog-post_10.html

Εκλογές στις 14 Νοεμβρίου 2010 με το νέο διοικητικό χάρτη

Οι εκλογές στις 14 Νοεμβρίου 2010 θα γίνουν με το νέο διοικητικό χάρτη, τόνισε μιλώντας στο Ζάππειο Μέγαρο, ο πρωθυπουργος Γιώργος Παπανδρέου.Ως εκ τούτου, Καποδίστρια ΙΙ φέρνει ο Άγιος Βασίλης φέτος για την αυτοδιοίκηση.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Ηλεκτρονικής Αυτοδιοίκησης, αμέσως μετά τις γιορτές η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να δώσει στη δημοσιότητα για διάλογο, τις προτάσεις της για τις συγχωνευσεις των ΟΤΑ.

Όπως έχει πολλές τονισθεί ο νέος διοικητικός χάρτης βασίζεται στη μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιρετές περιφέρειες δεν θα ξεπεράσουν τελικά τις 13 που είναι σήμερα. Αντίθετα μπορεί να είναι και λιγότερες. Σε επίπεδο δήμων οι 1034 που είναι σήμερα, ενώ στο αρχικό σχέδιο προβλεπόταν να γίνουν 400, τελικά υπολογίζεται ότι θα φτάσουν περίπου τους 500.

Κατά τα λοιπά, τίποτα άλλο δεν αλλάζει. Θα υπάρχει αιρετή περιφέρεια και αιρετό περιφερειακό συμβούλιο, ενώ θα καταργηθεί και το εκλογικό σύστημα του 42% και οι αιρετοί θα εκλέγονται ξανά με το 50%+.

Μιλώντας στην εκπομπή ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης σημείωσε ότι αποτελεί δέσμευση για την κυβέρνηση οι εκλογές του 2010 να γίνουν με το διοικητικό χάρτη, ενώ τόνισε ότι η έλλειψη πόρων δεν αποτελεί εμπόδιο για την υλοποίηση του Καποδίστρια ΙΙ.

ΠΗΓΗ : http://www.e-aftodioikisi.gr/default.aspx?pageid=2498

Δείτε το σχετικό βίντεο :
http://www.youtube.com/watch?v=FqksJAHIdlM&feature=player_embedded

ΣΧΟΛΙΟ : Οι πρώτες σκέψεις έχουν ήδη γίνει, οι συζητήσεις δημάρχων όμορων ,κατά περιοχές, δήμων πρέπει να ενταθούν ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με ευρύτερες συνεναίσεις.
Βέβαια, πρώτο βήμα είναι η παρουσίαση, μετά τις γιορτές, της πρότασης του ΙΤΑ για τις επικείμενες συνενώσεις, που απ'ότι φαίνεται θα οδηγήσει τελικά σε περίπου 5οο νέους δήμους κι όχι σε 350-400 που ήταν η αρχική σκέψη.
Ας γίνουν και δημοψηφίσματα σε όλους τους δήμους για να δούμε και τις τάσεις που επικρατούν μεταξύ των πολιτών για το δήμο με τον οποίο επιθυμούν να συνενωθούν.

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

2ο Business Show Αιτωλοακαρνανίας 2009

Πρόσκληση και Πρόγραμμα Συνεδριακών Εκδηλώσεων
( Πατήστε στις φωτογραφίες για μεγέθυνση ).

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Όμλος Φίλων Σιδηροδρόμου " Χαρίλαος Τρικούπης "


Ο Όμιλος Φίλων Σιδηροδρόμου δυτικής Στερεάς «Χαρίλαος Τρικούπης» σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Αθήνας και το Πνευματικό κέντρο του Δήμου Αγρινίου οργανώνει έκθεση καλλιτεχνικής φωτογραφίας για το τραίνο. Σε συνέχεια της πολύ πετυχημένης έκθεσης που διοργάνωσε ο ΣΦΣ στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, μεταφέρονται και εκθέτονται οι φωτογραφίες στο Αγρίνιο. Σε μια πόλη με έντονες αναμνήσεις από σιδηρόδρομο αλλά που δυστυχώς συνεχώς ξεθωριάζουν λόγω της έλλειψης του (και ας έχουν ολοκληρωθεί τα έργα για την ανακαίνιση της γραμμής των ΣΒΔΕ) δίδετε μια μοναδική ευκαιρία στους πολίτες της να «ταξιδέψουν» μέσα από τις εικόνες. Μοναδικές φωτογραφικές αποτυπώσεις της μαγείας του σιδηροδρόμου με κύριο θέμα τον Ελληνικό σιδηρόδρομο και τα μαγευτικά τοπία που διασχίζει. Το «ταξίδι» αναλαμβάνουν φωτογράφοι φίλοι του σιδηροδρόμου που μέσα από την έμπειρη δική τους ματιά μας οδηγούν να ανακαλύψουμε το σιδηρόδρομο, το πιο φιλικό μέσο μεταφοράς προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 14 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2009. Στον σταθμό των Σιδηροδρόμων Βόρειο Δυτικής Ελλάδος στο Αγρίνιο. Ανοιχτή τις καθημερινές 11:00 -14:00 και 16:00 - 21:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Εγκαίνια Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου στις 19:00.

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

«2ο BUSINESS SHOW ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2009»


Το Πανεπιστήμιο Αγρινίου, το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου,

οι τοπικές κοινωνίες και η επιχειρηματικότητα


Ένα μεγάλο ζητούμενο και της πανεπιστημιακής κοινότητας του νομού, αλλά και της τοπικής κοινωνίας είναι οι σχέσεις και οι αλληλοεπιδράσεις που δημιουργεί η συνύπαρξη τους.

Ο επιχειρηματικός κόσμος και η επιχειρηματικότητα που αναπτύσσεται σε κάθε περιοχή μπορεί να συμβάλλουν καθοριστικά και αποφασιστικά στη δημιουργία ουσιαστικών δεσμών αλληλεπίδρασης και συνοχής.

Το «2ο BUSINESS SHOW ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2009» αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία αυτής της διασύνδεσης οργανώνει σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, και το Πανεπιστήμιο Αγρινίου δύο συνεδρίες το Σάββατο 12/12/09 και την Κυριακή 13/12/09 από τις 2:00 μμ έως τις 4:00 μμ με τους παρακάτω τίτλους αντιστοίχως:

* «Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου: Πόλος έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων και ανάγκες της αγοράς.
* «Σύνδεση του Πανεπιστημίου και της τοπικής κοινωνίας μέσω της επιχειρηματικότητας».

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

2ο Business Show Αιτωλοακαρνανίας 2009


Για δεύτερη συνεχή χρονιά το σημαντικότερο εκθεσιακό πολύ-συνέδριο που πραγματοποιείται στην Αιτωλοακαρνανία με τον διακριτικό τίτλο «Business Show Αιτωλοακαρνανίας», ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχθεί τον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο της Δυτικής Ελλάδας και της χώρας μας.

Το «2ο Business Show Αιτωλοακαρνανίας 2009» θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο IMPERIAL, στις 12 και 13 του Δεκεμβρίου, έχοντας ως κεντρική θεματική ενότητα «Το μέλλον της Δυτικής Ελλάδας μέσα από τις νέες εναλλακτικές και πράσινες στρατηγικές ανάπτυξης».

Η διοργάνωση περιλαμβάνει μια πλειάδα συνεδριακών εκδηλώσεων, που επιχειρούν να αναδείξουν τους σχεδιασμούς, τις στρατηγικές επιλογές και τις θέσεις του συνόλου των φορέων του νομού και να καταγράψουν τη δυναμική της περιφερειακής επιχειρηματικότητας. η οποία κάτω από τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της εποχής πρέπει να «οικοδομήσει» όλα εκείνα τα ικανά και αναγκαία αναπτυξιακά εργαλεία, που θα την φέρουν πιο κοντά στην ολοκλήρωση των προσδοκιών και των στόχων της.

Ταυτόχρονα και παράλληλα προς το συνεδριακό μέρος του «2ο Business Show Αιτωλοακαρνανίας 2009», θα λειτουργήσει, όπως και πέρυσι, έκθεση των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχουν και παράγουν οι επιχειρήσεις της περιφέρειας, ικανοποιώντας έτσι μια άλλη σημαντική αναγκαιότητα της αγοράς, που απαιτεί όλο και περισσότερους, όλο και καλύτερους χώρους προβολής και παρουσίασης της των προϊόντων της.

Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία να έρθουν στο προσκήνιο οι απόψεις, οι γνώσεις και οι προτάσεις εκείνες που θα οδηγήσουν σε ουσιαστικότερες και πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις του αναπτυξιακού αιτήματος του νομού, αλλά παράλληλα και ταυτόχρονα η προβολή αυτού καθ’ αυτού του επιχειρηματικού αποτελέσματος.

Να σημειώσουμε εδώ ότι διοργάνωση του «1ου Business Show Αιτωλοακαρνανίας 2008» προσέλκυσε τόσο στις εργασίες των συνεδριακών του εκδηλώσεων όσο και στον εκθεσιακό του χώρο, σημαντικό αριθμό συνέδρων και επισκεπτών, γεγονός που προβλέπεται να επαναληφθεί και φέτος αφού στην φετινή διοργάνωση συμμετέχουν αρκετοί περισσότεροι εκθέτες από πέρυσι και παρατηρείται ακόμα μεγαλύτερο και πιο αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς κοινού.

Να παρατηρήσουμε εδώ ότι η διοργάνωση χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή σ’ αυτή της πλειοψηφίας των πιο δυναμικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας καθώς επίσης και η σημαντική δυνατότητα προσέλκυσης κοινού που διαθέτει. Σύμφωνα μάλιστα με τις προβλέψεις, αλλά και την προηγούμενη εμπειρία, αυτή αναμένεται να ξεπεράσει τους 10.000 επισκέπτες

Πρέπει τέλος να σημειώσουμε ότι η διοργάνωση της Έκθεσης και των παράλληλων συνεδριακών εκδηλώσεων, γίνεται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΠ), με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και υπό την Αιγίδα της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα της διοργάνωσης του Business Show στο τηλ.: 2641059260 αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@bshow.gr.

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Περιμετρική Οδός ΑγρινίουΠροχωρά η κατασκευή της περιμετρικής οδού στο Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο τμήμα έχει ολοκληρωθεί, ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει η ολοκήρωση του τούνελ στην περιοχή του Αγίου Χριστοφόρου ( παλιού ).
Παρατίθενται φωτογραφίες της υπό κατασκευής σήραγγας 100 μέτρων περίπου και των δρόμων πριν και μετά από αυτή.