Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

Το μήκος του Δυτικού Άξονα που διασχίζει το Νομό Αιτωλοακαρνανίας ανέρχεται σε 126 χιλιόμετρα από τα 186 χιλιόμετρα συνολικού μήκους του έργου.
Παρά το γεγονός ότι τα 2/3 του συνολικού μήκους του έργου διασχίζουν τη γεωγραφική ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας, οι προβλεπόμενοι κόμβοι είναι ελάχιστοικαι δεν βρίσκονται σε σημεία ώστε να συνδέουν εύκολα τα διαθέσιμα του νομού με την Ιόνια Οδό ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν παρέχουν την ορθή και λειτουργική είσοδο και έξοδο των οχημάτων σε αντίθεση με το οδικό τμήμα Πάτρα- Τσακώνα όπου προβλέπονται 18 κόμβοι σε διάφορα σημεία.

1.Παρατηρήσεις επί του σχεδιασμού της Ιόνιας οδού και διεκδίκηση παράπλευρων – συνοδών έργων του Δυτικού άξονα

Τα διαθέσιμα του Νομού στα Δυτικά Παράλια (ακτές για τουριστική προβολή και πεδιάδες για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα) δεν συνδέονται επαρκώς με το Δυτικό Οδικό άξονα.
Είναι απαραίτητη η ανακατασκευή και μετατροπή της Παλαιάς Εθνικής Οδού σε ένα σύγχρονο τετράιχνο αυτοκινητόδρομοπου θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες ταχείας και ασφαλούς μετακίνησης. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η ανακατασκευή εκείνου όπου αναπτύσσεται βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή που εκτείνεται από τις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία έως τον ποταμό Αχελώο.

2. Απαραίτητοι οριζόντιοι Οδικοί Άξονες

Από το 1995 είναι ενταγμένος στα διευρωπαϊκά δίκτυα οοδικός άξονας Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία και από τότε παρουσιάζει μεγάλη υστέρηση σε μελέτη και κατασκευή.Επιτακτική αναγκαιότητα είναι να χρηματοδοτηθούν και να δημοπρατηθούν ως παράπλευρα οδικά έργα τα τμήματα
2α.Αστακός – Πλατυγιάλι - Κεφαλόβρυσο
2β.Αγρίνιο - Καρπενήσι.
2γ. Σύνδεση κόμβου Αγγελοκάστρου με το Αγρίνιο.
Πρόκειται για ένα έργο που διασφαλίζει την πρόσβαση στο νυν στρατιωτικό και μελλοντικά – ελπίζουμε – πολιτικό για cargo μεταφορές αεροδρόμιο Αγρινίου.
2δ. Οδικός άξονας από κόμβο Κουβαρά- Φυτείες- Μπαμπίνη- Αετός- Μύτικας
2ε. Βελτίωση του υπάρχοντος οδικού άξονα Φυτείες- Μπαμπίνη- Μαχαιρά- Βασιλόπουλο- Καραϊσκάκη- Αστακός.
Οι δύο τελευταίοι προτεινόμενοι οδικοί άξονες είναι αναγκαία έργα πνοής που θα συνδέσουν τις δυτικές ακτές του Νομού με την ενδοχώρα και θα αποτελέσουν το έναυσμα για την επίτευξη της αγροτικής, οικιστικής, παραγωγικής και κοινωνικής ανάπτυξης μιας μεγάλης γεωγραφικής ενότητας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας όπου διαβιεί – στην περιοχή του Αγρινίου και στους πέριξ αυτού Δήμους- πληθυσμός άνω των 150.000 κατοίκων.

3. Κάθετοι οδικοί άξονες

Ως παράπλευρο έργο θα πρέπει να κατασκευασθεί το τμήμα Κόμβος Αντιρρίου μέσω παράκαμψης Ναυπάκτου- Κάτω Μακρυνού – Θέρμο. Πρόκειται για ένα μικρό διαγώνιο άξονα ο οποίος θα συνδέσει της περιοχές της Λίμνης Τριχωνίδας και του δήμου Θέρμου με το Δυτικό Άξονα και θα ενισχύσει την πρόσβαση στον ορεινό όγκο της ορεινής Τριχωνίδας και της Ευρυτανίας και θα ωθήσει τον προσκυνηματικό τουρισμό στον Προυσσό.

4. Κατασκευή της Παρατριχώνιας Οδού

Για την ανάδειξη της λειτουργικότητας των προαναφερθέντων αξόνων είναι αναγκαία η κατασκευή της Παρατριχώνιας Οδού για την οποία υπάρχει οριστική μελέτη. Θα πρέπει η μελέτη αυτή να επικαιροποιηθεί και το έργο να οδηγηθεί σε δημοπράτηση. Πρόκειται για ένα έργο που που θα προσδώσει αναπτυξιακή, επιχειρηματική και οικιστική ώθηση στην ευρύτερη περιοχή τηςΤριχωνίδας βελτιώνοντας παράλληλα τη σύνδεση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με την Ευρυτανία.

5. Συνδέσεις Ιόνιας Οδού με Παραιόνια Οδό , Λευκάδα- Άκτιο- Πρέβεζα

Για την επίτευξη του στόχου σύνδεσης της Ιόνιας με την Παραιόνια οδό και τις περιοχές Λευκάδα, Ακτίο , Πρέβεζα επιβάλλεται
α) η άμεση συμβασιοποίηση και η εκκίνηση κατασκευής του τμήματος Αμβρακία - Άκτιο
β) η προώθηση της κατασκευής του οδικού άξονα Λευκάδα - Άκτιο, δύο άξονες που θα συνδέουν την Ιόνια με την Παραιόνια οδό, το πολιτικό αεροδρόμιο του Ακτίου και την υποθαλάσσια ζεύξη προς Πρέβεζα και θα αποτελούν ένα λειτουργικό οδικό δίκτυο.
Είναι αδήριτη αναγκαιότητα να επισημανθεί ότι στα πλαίσια της κατασκευής της Ιόνιας Οδού είναι απαραίτητη η κατασκευή σηράγγωνστη θέση Κλόκοβα, μία ανά κατεύθυνση, οι οποίες να έχουν τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά με τον υπόλοιπο οδικό άξονα.

Ανάδειξη μνημειακών περιοχών

Οι μνημειακές περιοχές τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που χρίζουν προστασίας, και ανάδειξης σε εγγείς με το Δυτικό άξονα περιοχές και οι σχετικές δράσεις που προτείνονται είναι οι ακόλουθες:
1) Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας (αναστηλωτικές εργασίες και εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας).

2) Βυζαντινός Ναός Παναξιώτισσας (ναός εξαιρετικού ενδιαφέροντος της υστεροβυζαντινής περιόδου στην περιοχή Χάνια Γαυρολίμνης), εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας

3) Εργασίες ανάδειξης και προσπελασιμότητας στην Αρχαία Χαλκίδα στη θέση Κάτω Βασιλική.

4) Αρχαιολογικός χώρος Καλυδώνας (μνημείο 1100- 1000 π.Χ.)
4α Ανάγκη ανάδειξης θεάτρου Καλυδώνας.
4β Ανάγκη συνέχισης αποκαλυπτικών και σωστικών εργασιών στον ευρύτερο χώρο της πόλης της αρχαίας Καλυδώνας.

5) Ρωμαϊκές Θέρμες (μνημείο 2ου μ.Χ. αιώνα, αναστηλωμένο σε απόσταση 1 χιλιομέτρου νοτίως του Άξονα της Ιόνιας Οδού στη θέση Άγιος Ιωάννης Μεσολογγίου), εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας

6) Αρχαία Πλευρώνα (μνημείο 2 φάσεων, νεότερη φάση 4ος π.Χ αιώνας) σε απόσταση 500 μέτρων από τον άξονα της Ιόνιας Οδού.

6α Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου του περιτοιχίσματος της αρχαίας πόλης.
6β Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου στην αρχαία αγορά και στο δίκτυο οδοποιίας του οικισμού.
6γ Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου του αρχαίου θεάτρου

7) Βυζαντινοί ναοί περιοχών Σταμνάς και Μάστρου – επιτακτική είναι η ανάγκη εκτέλεσης σωστικών εργασιών στους παρακάτω ναούς
7α Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη στην επισκοπή Μάστρου (μνημείο 8ου αιώνα μ.Χ)
7β Παναγία Λεσινιώτισσα (Βυζαντινός Ναός 13ου αιώνα μ.Χ)
7γ Σταμνά «Δύο Εκκλησιές»- 10ος αιώνας
Ναός Αγίου Γεωργίου- 13ος αιώνας
Ναός Αγίων Θεοδώρων 9ος αιώνας


8) Αρχαιολογικός χώρος Αμφιλοχικού Άργους.
8α Εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης
8β Ενίσχυση ανασκαπτικών και αναστηλωτικών εργασιών του αρχαίου Θεάτρου.

9) Συνέχιση ανασκαφών και αποκατάσταση του Θεάτρου της Αρχαίας Στράτου και ανάδειξη του ναού του Στρατίου Διός.

11) Αρχαιολογικός χώρος Αγγελοκάστρου και Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου (Βυζαντινά μνημεία 13ου αιώνα) σωστικές εργασίες και βελτίωσης προσπελασιμότητας

12) Συνέχιση των ανασκαπτικών εργασιών στην περιοχή του Αρχαίου Θεάτρου των Οινιαδών «Τρίκαρδος».

13) Άγιος Στέφανος Ριβίου (13ος αιώνας), βελτίωση της πρόσβασης.
14)Παλαιοχριστιανικός Ναός της Χώρας στο Ζαπάντι (6ος και 8ος αιώνας μ.Χ) σωστικές εργασίες και βελτίωση πρόσβασης.
15)Άγιος Νικόλαος Κρεμαστός (Μνημείο σε δύο φάσεις 10ος και 13ος αιώνας μ.Χ), σωστικές εργασίες και βελτίωση πρόσβασης.

16) Περιβαλλοντικές αξίες που πρέπει να αναδειχθούν σε συνδυασμό με την Ιόνια Οδό είναι α)το Φαράγγι της Κλεισούρας,
β) το όρος Βαράσοβα με το αναρριχητικό του πεδίο και τους αρχαιολογικούς του χώρους
γ)το δάσος του Φράξου
δ)το δάσος της Καστανιάς στο Άνω Κεράσοβο.
ε)η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
στ) η Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού
ζ)οι λίμνες Οζερός και Αμβρακία.


Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας θα διεκδικήσει την κατασκευή και ανάδειξη των παράπλευρων του Δυτικού Άξονα έργων και μνημειακών περιοχών γιατί τα ανωτέρω δύνανται να αποτελέσουν σημαντικό πολλαπλασιαστή οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης, τοπικής αλλά και εθνικής εμβέλειας.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

11 Ιαν 2010
Η Ελλάδα υπό παγκοσμιοποίηση...

Διαγράφονται τα νοήματα Πατρίδα και Έθνος απο το υπουργείο Παιδείας!
.
Από το http://liberopoulos.gr/

Ο Ελληνισμός οδηγείται σε αφανισμό, καταγγέλουν πνευματικοί άνθρωποι με πρώτο τον Μίκη Θεοδωράκη. Απο τη μιά τα νοήματα πατρίδα και έθνος αφαιρούνται από την παιδεία και από την άλλη κάθε παιδί μετανάστη που γεννιέται στην Ελλάδα, όχι μόνο θα δικαιούται την ελληνική υπηκοότητα αλλά χάριν της "συνένωσης της οικογένειας" θα την παίρνουν και οι γονείς του και θα μπορεί να φέρει στη χώρα και τους συγγενείς του.
Ο Κίσιγκερ το είχε πει αν θέλετε να εξοντώσετε τους Έλληνες χτυπείστε τους στη γλώσσα και να που τώρα οι "κουτόφραγκοι" και...

τα "αμερικανάκια" μας αλλοιώνουν και μας αποσυνθέτουν μέσω των μεταναστών-λαθρομεταναστών όχι μόνο τη γλώσσα (250.000 μαθητές στα σχολεία μας συνεννοούνται μεταξύ τους αλβανικά, κογκολέζικα, τούρκικα κ.λπ...) αλλά άντε τώρα οι δάσκαλοι να μιλάνε περι Πλάτωνα, Κολοκοτρώνη, Σολωμού και δημοτικού τραγουδιού...
Και θα ρθει καιρός που η "παγκοσμιοποίηση" και το "τέλος της ιστορίας" θα επικρατήσει σε όλη τη χώρα και θα γελάνε κάποιοι με την κυρά της Ρω που σήκωνε κάθε πρωί την γαλανόλευκη στο νησάκι της, αφού η Ελλάδα θα έχει πλημμυρίσει από αλλοεθνείς με τουρμπάνια, φερετζέδες, σαρίκια, κελεμπίες και κιμονό... Όσο για τα ελληνάκια που να τολμήσουν να φορέσουν φουστανέλα, νησιώτικη βράκα ή στολή Μπουμπουλίνας, αφου ως τότε θα έχουν καταργηθεί και οι εορτασμοί της 25ης Μαρτίου και θα γίνονται τοπικά πανηγύρια με νταούλια και πίπιζες Τουρκαλβανών που θα έχουν κυριεύσει καταχθονίως την μικρή αυτή κώχη της Γης και θα έχουν θέσει και μειονοτικό ζήτημα...Αν αυτή τη στιγμή πάρουν υπηκοότητα 250.000 παιδιά γεννημένα εδώ, συν τους γονείς τους γίνονται 750.000 και συν την "συνένωση οικογένειας" ( θεωρία Σημίτη) ξεπερνάμε κατα πολύ το ένα εκατομμύριο, ίσως τα δύο και τρία αφού οι λαοί που θα κατακλύσουν τη χώρα γεννούν σαν κουνέλια...
-Ποιός Κολοκοτρώνης, εγώ ξέρω μόνο τον Μάο...
Όσο για την έμμονη προσπάθεια των δυο κυριών (κορυφαίων στελεχών του υπουργείου Παιδείας) για την απάλειψη των νοημάτων "πατρίδα-έθνος" απο την συνείδηση των ελληνοπαίδων, τόσο ο Μίκης Θεοδωράκης όσο και ο Κώστας Γεωργουσόπουλος, αλλά και ο Ανδρέας Μαζαράκης (σε δίωρη ραδιοφωνική εκπομπή του χθες Κυριακή στον 9, 84) καταφέρονται εναντίον τους και όπως φαίνεται θα έχουμε ξεσηκωμό του πνευματικού κόσμου. Ο μεγάλος μας μουσουργός σε επιστολή του αποκάλεσε συμμορία την ομάδα αυτή του υπουργείου Παιδείας και λέγεται ότι θα ζητηθούν εξηγήσεις για τα κονδύλια από την Ευρώπη των 17.000.000 ευρώ, που διαχειρίστηκαν αποκλειστικά οι δύο αυτές κυρίες.

Ανώνυμος είπε...

Καλά αυτός ο άνθρωπος έχει κάποιο πρόβλημα με το ξηρόμερο και τα κάστρα του Ξηρομέρου. Μάλλον φοβάται την ανάδειξή τους, στην οποία θα προχωρήσουν οι ξηρομερίτες. Το βελανιδοδάσος το αγνοεί,αλλά σκόπιμα νομίζω κι αυτό γιατί θαχει ακούσει ότι είναι ο οικολογικός γίγαντας όχι μόνο της αιτωλνιας αλλά της ελλαδας και της ευρώπης. Η ιόνια οδός εφάπτεται του βελανιδοδάσους και μέσα απο την παλαιομάνινα έχει αμεση πρόσβαση, αλλά αυτό το παραβλέπει ο συνταξιούχος της πολιτικής. Ακομη εμεις οι ξηρομεριτες δεν απομονώνουμε τις οικολογικές περιοχές του ξηρομερου έτσι όπως θα ήθελαν καποιοι (τακτική του διαίρει και βασίλευε ), αλλά βελανιδοδασος λιμνες και βελανιδοδασος του πεταλά τα θεωρουμε μια ενιαία προστατευόμενη περιοχή, η οποία μπορεί να μην έχει ανακηρυχθεί από το υπουργείο, θα φροντίσουμε όμως πρωτα εμεις να την ανακηρυξουμε μονοι μας