Πέμπτη, 31 Δεκεμβρίου 2009

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΝΗΜΕΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

Το μήκος του Δυτικού Άξονα που διασχίζει το Νομό Αιτωλοακαρνανίας ανέρχεται σε 126 χιλιόμετρα από τα 186 χιλιόμετρα συνολικού μήκους του έργου.
Παρά το γεγονός ότι τα 2/3 του συνολικού μήκους του έργου διασχίζουν τη γεωγραφική ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας, οι προβλεπόμενοι κόμβοι είναι ελάχιστοικαι δεν βρίσκονται σε σημεία ώστε να συνδέουν εύκολα τα διαθέσιμα του νομού με την Ιόνια Οδό ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν παρέχουν την ορθή και λειτουργική είσοδο και έξοδο των οχημάτων σε αντίθεση με το οδικό τμήμα Πάτρα- Τσακώνα όπου προβλέπονται 18 κόμβοι σε διάφορα σημεία.

1.Παρατηρήσεις επί του σχεδιασμού της Ιόνιας οδού και διεκδίκηση παράπλευρων – συνοδών έργων του Δυτικού άξονα

Τα διαθέσιμα του Νομού στα Δυτικά Παράλια (ακτές για τουριστική προβολή και πεδιάδες για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα) δεν συνδέονται επαρκώς με το Δυτικό Οδικό άξονα.
Είναι απαραίτητη η ανακατασκευή και μετατροπή της Παλαιάς Εθνικής Οδού σε ένα σύγχρονο τετράιχνο αυτοκινητόδρομοπου θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες ταχείας και ασφαλούς μετακίνησης. Ειδικότερα είναι απαραίτητη η ανακατασκευή εκείνου όπου αναπτύσσεται βιοτεχνική και εμπορική δραστηριότητα στην περιοχή που εκτείνεται από τις λίμνες Τριχωνίδα και Λυσιμαχεία έως τον ποταμό Αχελώο.

2. Απαραίτητοι οριζόντιοι Οδικοί Άξονες

Από το 1995 είναι ενταγμένος στα διευρωπαϊκά δίκτυα οοδικός άξονας Πλατυγιάλι – Αγρίνιο – Καρπενήσι – Λαμία και από τότε παρουσιάζει μεγάλη υστέρηση σε μελέτη και κατασκευή.Επιτακτική αναγκαιότητα είναι να χρηματοδοτηθούν και να δημοπρατηθούν ως παράπλευρα οδικά έργα τα τμήματα
2α.Αστακός – Πλατυγιάλι - Κεφαλόβρυσο
2β.Αγρίνιο - Καρπενήσι.
2γ. Σύνδεση κόμβου Αγγελοκάστρου με το Αγρίνιο.
Πρόκειται για ένα έργο που διασφαλίζει την πρόσβαση στο νυν στρατιωτικό και μελλοντικά – ελπίζουμε – πολιτικό για cargo μεταφορές αεροδρόμιο Αγρινίου.
2δ. Οδικός άξονας από κόμβο Κουβαρά- Φυτείες- Μπαμπίνη- Αετός- Μύτικας
2ε. Βελτίωση του υπάρχοντος οδικού άξονα Φυτείες- Μπαμπίνη- Μαχαιρά- Βασιλόπουλο- Καραϊσκάκη- Αστακός.
Οι δύο τελευταίοι προτεινόμενοι οδικοί άξονες είναι αναγκαία έργα πνοής που θα συνδέσουν τις δυτικές ακτές του Νομού με την ενδοχώρα και θα αποτελέσουν το έναυσμα για την επίτευξη της αγροτικής, οικιστικής, παραγωγικής και κοινωνικής ανάπτυξης μιας μεγάλης γεωγραφικής ενότητας του Νομού Αιτωλοακαρνανίας όπου διαβιεί – στην περιοχή του Αγρινίου και στους πέριξ αυτού Δήμους- πληθυσμός άνω των 150.000 κατοίκων.

3. Κάθετοι οδικοί άξονες

Ως παράπλευρο έργο θα πρέπει να κατασκευασθεί το τμήμα Κόμβος Αντιρρίου μέσω παράκαμψης Ναυπάκτου- Κάτω Μακρυνού – Θέρμο. Πρόκειται για ένα μικρό διαγώνιο άξονα ο οποίος θα συνδέσει της περιοχές της Λίμνης Τριχωνίδας και του δήμου Θέρμου με το Δυτικό Άξονα και θα ενισχύσει την πρόσβαση στον ορεινό όγκο της ορεινής Τριχωνίδας και της Ευρυτανίας και θα ωθήσει τον προσκυνηματικό τουρισμό στον Προυσσό.

4. Κατασκευή της Παρατριχώνιας Οδού

Για την ανάδειξη της λειτουργικότητας των προαναφερθέντων αξόνων είναι αναγκαία η κατασκευή της Παρατριχώνιας Οδού για την οποία υπάρχει οριστική μελέτη. Θα πρέπει η μελέτη αυτή να επικαιροποιηθεί και το έργο να οδηγηθεί σε δημοπράτηση. Πρόκειται για ένα έργο που που θα προσδώσει αναπτυξιακή, επιχειρηματική και οικιστική ώθηση στην ευρύτερη περιοχή τηςΤριχωνίδας βελτιώνοντας παράλληλα τη σύνδεση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας με την Ευρυτανία.

5. Συνδέσεις Ιόνιας Οδού με Παραιόνια Οδό , Λευκάδα- Άκτιο- Πρέβεζα

Για την επίτευξη του στόχου σύνδεσης της Ιόνιας με την Παραιόνια οδό και τις περιοχές Λευκάδα, Ακτίο , Πρέβεζα επιβάλλεται
α) η άμεση συμβασιοποίηση και η εκκίνηση κατασκευής του τμήματος Αμβρακία - Άκτιο
β) η προώθηση της κατασκευής του οδικού άξονα Λευκάδα - Άκτιο, δύο άξονες που θα συνδέουν την Ιόνια με την Παραιόνια οδό, το πολιτικό αεροδρόμιο του Ακτίου και την υποθαλάσσια ζεύξη προς Πρέβεζα και θα αποτελούν ένα λειτουργικό οδικό δίκτυο.
Είναι αδήριτη αναγκαιότητα να επισημανθεί ότι στα πλαίσια της κατασκευής της Ιόνιας Οδού είναι απαραίτητη η κατασκευή σηράγγωνστη θέση Κλόκοβα, μία ανά κατεύθυνση, οι οποίες να έχουν τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά με τον υπόλοιπο οδικό άξονα.

Ανάδειξη μνημειακών περιοχών

Οι μνημειακές περιοχές τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος που χρίζουν προστασίας, και ανάδειξης σε εγγείς με το Δυτικό άξονα περιοχές και οι σχετικές δράσεις που προτείνονται είναι οι ακόλουθες:
1) Αρχαίο Θέατρο Μακύνειας (αναστηλωτικές εργασίες και εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας).

2) Βυζαντινός Ναός Παναξιώτισσας (ναός εξαιρετικού ενδιαφέροντος της υστεροβυζαντινής περιόδου στην περιοχή Χάνια Γαυρολίμνης), εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας

3) Εργασίες ανάδειξης και προσπελασιμότητας στην Αρχαία Χαλκίδα στη θέση Κάτω Βασιλική.

4) Αρχαιολογικός χώρος Καλυδώνας (μνημείο 1100- 1000 π.Χ.)
4α Ανάγκη ανάδειξης θεάτρου Καλυδώνας.
4β Ανάγκη συνέχισης αποκαλυπτικών και σωστικών εργασιών στον ευρύτερο χώρο της πόλης της αρχαίας Καλυδώνας.

5) Ρωμαϊκές Θέρμες (μνημείο 2ου μ.Χ. αιώνα, αναστηλωμένο σε απόσταση 1 χιλιομέτρου νοτίως του Άξονα της Ιόνιας Οδού στη θέση Άγιος Ιωάννης Μεσολογγίου), εργασίες βελτίωσης προσπελασιμότητας

6) Αρχαία Πλευρώνα (μνημείο 2 φάσεων, νεότερη φάση 4ος π.Χ αιώνας) σε απόσταση 500 μέτρων από τον άξονα της Ιόνιας Οδού.

6α Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου του περιτοιχίσματος της αρχαίας πόλης.
6β Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου στην αρχαία αγορά και στο δίκτυο οδοποιίας του οικισμού.
6γ Ενίσχυση αναστηλωτικού έργου του αρχαίου θεάτρου

7) Βυζαντινοί ναοί περιοχών Σταμνάς και Μάστρου – επιτακτική είναι η ανάγκη εκτέλεσης σωστικών εργασιών στους παρακάτω ναούς
7α Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη στην επισκοπή Μάστρου (μνημείο 8ου αιώνα μ.Χ)
7β Παναγία Λεσινιώτισσα (Βυζαντινός Ναός 13ου αιώνα μ.Χ)
7γ Σταμνά «Δύο Εκκλησιές»- 10ος αιώνας
Ναός Αγίου Γεωργίου- 13ος αιώνας
Ναός Αγίων Θεοδώρων 9ος αιώνας


8) Αρχαιολογικός χώρος Αμφιλοχικού Άργους.
8α Εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης
8β Ενίσχυση ανασκαπτικών και αναστηλωτικών εργασιών του αρχαίου Θεάτρου.

9) Συνέχιση ανασκαφών και αποκατάσταση του Θεάτρου της Αρχαίας Στράτου και ανάδειξη του ναού του Στρατίου Διός.

11) Αρχαιολογικός χώρος Αγγελοκάστρου και Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου (Βυζαντινά μνημεία 13ου αιώνα) σωστικές εργασίες και βελτίωσης προσπελασιμότητας

12) Συνέχιση των ανασκαπτικών εργασιών στην περιοχή του Αρχαίου Θεάτρου των Οινιαδών «Τρίκαρδος».

13) Άγιος Στέφανος Ριβίου (13ος αιώνας), βελτίωση της πρόσβασης.
14)Παλαιοχριστιανικός Ναός της Χώρας στο Ζαπάντι (6ος και 8ος αιώνας μ.Χ) σωστικές εργασίες και βελτίωση πρόσβασης.
15)Άγιος Νικόλαος Κρεμαστός (Μνημείο σε δύο φάσεις 10ος και 13ος αιώνας μ.Χ), σωστικές εργασίες και βελτίωση πρόσβασης.

16) Περιβαλλοντικές αξίες που πρέπει να αναδειχθούν σε συνδυασμό με την Ιόνια Οδό είναι α)το Φαράγγι της Κλεισούρας,
β) το όρος Βαράσοβα με το αναρριχητικό του πεδίο και τους αρχαιολογικούς του χώρους
γ)το δάσος του Φράξου
δ)το δάσος της Καστανιάς στο Άνω Κεράσοβο.
ε)η Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου
στ) η Λιμνοθάλασσα Αιτωλικού
ζ)οι λίμνες Οζερός και Αμβρακία.


Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλοακαρνανίας θα διεκδικήσει την κατασκευή και ανάδειξη των παράπλευρων του Δυτικού Άξονα έργων και μνημειακών περιοχών γιατί τα ανωτέρω δύνανται να αποτελέσουν σημαντικό πολλαπλασιαστή οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης, τοπικής αλλά και εθνικής εμβέλειας.

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2009

Παραιόνια Οδός -Σήραγγα Αγίου ΗλίαΠροχωρά η κατασκευή των οδικών συνδέσεων της σήραγγας Αγίου Ηλία ( πρώτο τμήμα του δρόμου Α/Κ Αγίου Ηλία στην παράκαμψη Αγρινίου - Λιμάνι Πλατυγιαλίου ).
Παρατίθενται φωτογραφίες του τμήματος Α/Κ Αγίου Ηλία μέχρι ανατολικό στόμιο της σήραγγας.

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2009

‘’Τουριστικός οδηγός περιοχής Δρυμώνα Τριχωνίδας’’Ο ‘’Τουριστικός οδηγός περιοχής Δρυμώνα Τριχωνίδας’’ είναι μια συλλογική ερασιτεχνική προσπάθεια των συντελεστών του site www.drymonas.gr και του Δ.Δ. Δρυμώνα. Στις 43 σελίδες του, θα μπορέσετε να δείτε φωτογραφικό υλικό και χάρτες από το Δρυμώνα και την ευρύτερη περιοχή, θα διαβάσετε πώς θα έχετε πρόσβαση σε περιοχές ιδιαίτερης φυσικής ομορφιάς με αναλυτικές πληροφορίες όπως υψόμετρα, χιλιομετρικές απόστασης, βρύσες με πόσιμο νερό, περιοχές θα μπορέσετε να επισκεφτείτε με κέντρο το Δρυμώνα κ.α.
Ευχαριστούμε θερμά όσους συνέβαλαν στη δημιουργία του και παραμένουμε στην διάθεση όλων σας για τυχόν παρατηρήσεις και διορθώσεις που παρακαλούμε να αποστέλλονται στο e-mail: admin@drymonas.gr που θα συμπεριληφθούν σε επόμενη έκδοσή του.

ΠΗΓΗ : http://www.drymonas.gr/Nea_Anakinosis/2009/odigos.htm

ΣΧΟΛΙΟ : Αξιόλογη προσπάθεια για μια περιοχή που σίγουρα αξίζει την προσοχή μας. Ομορφιές ανεξερεύνητες που περιμένουν τους φυσιολάτρες και γενικά τους ταξιδιώτες. Οι υποδομές στην ευρύτερη περιοχή της Ορεινής Τριχωνίδας δεν βρίσκονται στο καλύτερο δυνατό επίπεδο, αντιθέτως μάλιστα.
Τα τελευταία χρόνια γίνονται κάποιες προσπάθειες ανάδειξης της περιοχής, αλλά απαιτούνται σημαντικά κονδύλια που θα βοηθήσουν στην ανάδειξη αυτού του τόσο κοντινού και συνάμα τόσο μακρινού τόπου, που αποτελεί συνέχεια των υπέροχων ορεινών όγκων της Ευρυτανίας.

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Εκτροπή Αχελώου - Υπερχείλιση Πηνειού


Ο Πηνειός υπερχείλισε για ακόμη μια φορά.
Χαρακτηριστικές είναι οι φωτογραφίες που έχουν αναρτηθεί στο blog των Τρικάλων :

http://trikalaola.blogspot.com/2009/12/blog-post_15.html

όπου φαίνεται ξεκάθαρα το μέγεθος του προβλήματος.
Παρ'όλα αυτά, κάποιοι επιμένουν στην εκτροπή-εντροπή του Αχελώου.
Οι Βουλευτές,δήμαρχοι,πολιτευτές,αγρότες κι άλλοι φορείς της περιοχής μας έχουν ένα ακόμα ισχυρό επιχείρημα. Δεν είναι δυνατόν τόσο νερό να πηγαίνει χαμένο και να ζητείται η εκτροπή του Ασπροπόταμου.
Δεκαετίες τώρα ο υδροφόρος ορίζοντας της Θεσσαλίας απομυζάται,με συνέπεια την αποστράγγισή του. Τα συστήματα ποτίσματος είναι πολύ παλιά, ενώ και οι καλλιέργειες πολύ υδροβόρες.
Κάποιοι κάνουν λόγο και για εκατοντάδες παράνομες γεωτρήσεις στη Θεσσαλία. Δε λέμε αν υπάρχουν ή όχι, απλά όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.
Η ανωμαλία που ονομάζεται εκτροπή του Αχελώου πρέπει να σταματήσει γιατί πάει κόντρα στη φύση. Η λεκάνη απορροής του Αχελώου είναι στο δυτικό τμήμα της χώρας κι εκεί πρέπει να παραμείνει.

Παλαιότερη ανάρτηση που αφορά την Υπερχείλιση του Πηνειού.

http://trixonidanews.blogspot.com/2009/11/blog-post_10.html

Εκλογές στις 14 Νοεμβρίου 2010 με το νέο διοικητικό χάρτη

Οι εκλογές στις 14 Νοεμβρίου 2010 θα γίνουν με το νέο διοικητικό χάρτη, τόνισε μιλώντας στο Ζάππειο Μέγαρο, ο πρωθυπουργος Γιώργος Παπανδρέου.Ως εκ τούτου, Καποδίστρια ΙΙ φέρνει ο Άγιος Βασίλης φέτος για την αυτοδιοίκηση.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Ηλεκτρονικής Αυτοδιοίκησης, αμέσως μετά τις γιορτές η κυβέρνηση θα είναι έτοιμη να δώσει στη δημοσιότητα για διάλογο, τις προτάσεις της για τις συγχωνευσεις των ΟΤΑ.

Όπως έχει πολλές τονισθεί ο νέος διοικητικός χάρτης βασίζεται στη μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αιρετές περιφέρειες δεν θα ξεπεράσουν τελικά τις 13 που είναι σήμερα. Αντίθετα μπορεί να είναι και λιγότερες. Σε επίπεδο δήμων οι 1034 που είναι σήμερα, ενώ στο αρχικό σχέδιο προβλεπόταν να γίνουν 400, τελικά υπολογίζεται ότι θα φτάσουν περίπου τους 500.

Κατά τα λοιπά, τίποτα άλλο δεν αλλάζει. Θα υπάρχει αιρετή περιφέρεια και αιρετό περιφερειακό συμβούλιο, ενώ θα καταργηθεί και το εκλογικό σύστημα του 42% και οι αιρετοί θα εκλέγονται ξανά με το 50%+.

Μιλώντας στην εκπομπή ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης σημείωσε ότι αποτελεί δέσμευση για την κυβέρνηση οι εκλογές του 2010 να γίνουν με το διοικητικό χάρτη, ενώ τόνισε ότι η έλλειψη πόρων δεν αποτελεί εμπόδιο για την υλοποίηση του Καποδίστρια ΙΙ.

ΠΗΓΗ : http://www.e-aftodioikisi.gr/default.aspx?pageid=2498

Δείτε το σχετικό βίντεο :
http://www.youtube.com/watch?v=FqksJAHIdlM&feature=player_embedded

ΣΧΟΛΙΟ : Οι πρώτες σκέψεις έχουν ήδη γίνει, οι συζητήσεις δημάρχων όμορων ,κατά περιοχές, δήμων πρέπει να ενταθούν ώστε να υπάρχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με ευρύτερες συνεναίσεις.
Βέβαια, πρώτο βήμα είναι η παρουσίαση, μετά τις γιορτές, της πρότασης του ΙΤΑ για τις επικείμενες συνενώσεις, που απ'ότι φαίνεται θα οδηγήσει τελικά σε περίπου 5οο νέους δήμους κι όχι σε 350-400 που ήταν η αρχική σκέψη.
Ας γίνουν και δημοψηφίσματα σε όλους τους δήμους για να δούμε και τις τάσεις που επικρατούν μεταξύ των πολιτών για το δήμο με τον οποίο επιθυμούν να συνενωθούν.

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

2ο Business Show Αιτωλοακαρνανίας 2009

Πρόσκληση και Πρόγραμμα Συνεδριακών Εκδηλώσεων
( Πατήστε στις φωτογραφίες για μεγέθυνση ).

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

Όμλος Φίλων Σιδηροδρόμου " Χαρίλαος Τρικούπης "


Ο Όμιλος Φίλων Σιδηροδρόμου δυτικής Στερεάς «Χαρίλαος Τρικούπης» σε συνεργασία με τον Σύλλογο Φίλων Σιδηροδρόμου Αθήνας και το Πνευματικό κέντρο του Δήμου Αγρινίου οργανώνει έκθεση καλλιτεχνικής φωτογραφίας για το τραίνο. Σε συνέχεια της πολύ πετυχημένης έκθεσης που διοργάνωσε ο ΣΦΣ στο Πνευματικό κέντρο του Δήμου Αθηναίων, μεταφέρονται και εκθέτονται οι φωτογραφίες στο Αγρίνιο. Σε μια πόλη με έντονες αναμνήσεις από σιδηρόδρομο αλλά που δυστυχώς συνεχώς ξεθωριάζουν λόγω της έλλειψης του (και ας έχουν ολοκληρωθεί τα έργα για την ανακαίνιση της γραμμής των ΣΒΔΕ) δίδετε μια μοναδική ευκαιρία στους πολίτες της να «ταξιδέψουν» μέσα από τις εικόνες. Μοναδικές φωτογραφικές αποτυπώσεις της μαγείας του σιδηροδρόμου με κύριο θέμα τον Ελληνικό σιδηρόδρομο και τα μαγευτικά τοπία που διασχίζει. Το «ταξίδι» αναλαμβάνουν φωτογράφοι φίλοι του σιδηροδρόμου που μέσα από την έμπειρη δική τους ματιά μας οδηγούν να ανακαλύψουμε το σιδηρόδρομο, το πιο φιλικό μέσο μεταφοράς προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 14 έως τις 24 Δεκεμβρίου 2009. Στον σταθμό των Σιδηροδρόμων Βόρειο Δυτικής Ελλάδος στο Αγρίνιο. Ανοιχτή τις καθημερινές 11:00 -14:00 και 16:00 - 21:00. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Εγκαίνια Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου στις 19:00.

Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2009

«2ο BUSINESS SHOW ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2009»


Το Πανεπιστήμιο Αγρινίου, το Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου,

οι τοπικές κοινωνίες και η επιχειρηματικότητα


Ένα μεγάλο ζητούμενο και της πανεπιστημιακής κοινότητας του νομού, αλλά και της τοπικής κοινωνίας είναι οι σχέσεις και οι αλληλοεπιδράσεις που δημιουργεί η συνύπαρξη τους.

Ο επιχειρηματικός κόσμος και η επιχειρηματικότητα που αναπτύσσεται σε κάθε περιοχή μπορεί να συμβάλλουν καθοριστικά και αποφασιστικά στη δημιουργία ουσιαστικών δεσμών αλληλεπίδρασης και συνοχής.

Το «2ο BUSINESS SHOW ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2009» αναγνωρίζοντας την τεράστια σημασία αυτής της διασύνδεσης οργανώνει σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ι. της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου, και το Πανεπιστήμιο Αγρινίου δύο συνεδρίες το Σάββατο 12/12/09 και την Κυριακή 13/12/09 από τις 2:00 μμ έως τις 4:00 μμ με τους παρακάτω τίτλους αντιστοίχως:

* «Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου: Πόλος έρευνας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Προοπτικές απασχόλησης των αποφοίτων και ανάγκες της αγοράς.
* «Σύνδεση του Πανεπιστημίου και της τοπικής κοινωνίας μέσω της επιχειρηματικότητας».

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

2ο Business Show Αιτωλοακαρνανίας 2009


Για δεύτερη συνεχή χρονιά το σημαντικότερο εκθεσιακό πολύ-συνέδριο που πραγματοποιείται στην Αιτωλοακαρνανία με τον διακριτικό τίτλο «Business Show Αιτωλοακαρνανίας», ανοίγει τις πόρτες του για να υποδεχθεί τον επιχειρηματικό και πολιτικό κόσμο της Δυτικής Ελλάδας και της χώρας μας.

Το «2ο Business Show Αιτωλοακαρνανίας 2009» θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο IMPERIAL, στις 12 και 13 του Δεκεμβρίου, έχοντας ως κεντρική θεματική ενότητα «Το μέλλον της Δυτικής Ελλάδας μέσα από τις νέες εναλλακτικές και πράσινες στρατηγικές ανάπτυξης».

Η διοργάνωση περιλαμβάνει μια πλειάδα συνεδριακών εκδηλώσεων, που επιχειρούν να αναδείξουν τους σχεδιασμούς, τις στρατηγικές επιλογές και τις θέσεις του συνόλου των φορέων του νομού και να καταγράψουν τη δυναμική της περιφερειακής επιχειρηματικότητας. η οποία κάτω από τις εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συγκυρίες της εποχής πρέπει να «οικοδομήσει» όλα εκείνα τα ικανά και αναγκαία αναπτυξιακά εργαλεία, που θα την φέρουν πιο κοντά στην ολοκλήρωση των προσδοκιών και των στόχων της.

Ταυτόχρονα και παράλληλα προς το συνεδριακό μέρος του «2ο Business Show Αιτωλοακαρνανίας 2009», θα λειτουργήσει, όπως και πέρυσι, έκθεση των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχουν και παράγουν οι επιχειρήσεις της περιφέρειας, ικανοποιώντας έτσι μια άλλη σημαντική αναγκαιότητα της αγοράς, που απαιτεί όλο και περισσότερους, όλο και καλύτερους χώρους προβολής και παρουσίασης της των προϊόντων της.

Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία να έρθουν στο προσκήνιο οι απόψεις, οι γνώσεις και οι προτάσεις εκείνες που θα οδηγήσουν σε ουσιαστικότερες και πιο αποτελεσματικές προσεγγίσεις του αναπτυξιακού αιτήματος του νομού, αλλά παράλληλα και ταυτόχρονα η προβολή αυτού καθ’ αυτού του επιχειρηματικού αποτελέσματος.

Να σημειώσουμε εδώ ότι διοργάνωση του «1ου Business Show Αιτωλοακαρνανίας 2008» προσέλκυσε τόσο στις εργασίες των συνεδριακών του εκδηλώσεων όσο και στον εκθεσιακό του χώρο, σημαντικό αριθμό συνέδρων και επισκεπτών, γεγονός που προβλέπεται να επαναληφθεί και φέτος αφού στην φετινή διοργάνωση συμμετέχουν αρκετοί περισσότεροι εκθέτες από πέρυσι και παρατηρείται ακόμα μεγαλύτερο και πιο αυξημένο ενδιαφέρον από πλευράς κοινού.

Να παρατηρήσουμε εδώ ότι η διοργάνωση χαρακτηρίζεται από τη συμμετοχή σ’ αυτή της πλειοψηφίας των πιο δυναμικών επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας καθώς επίσης και η σημαντική δυνατότητα προσέλκυσης κοινού που διαθέτει. Σύμφωνα μάλιστα με τις προβλέψεις, αλλά και την προηγούμενη εμπειρία, αυτή αναμένεται να ξεπεράσει τους 10.000 επισκέπτες

Πρέπει τέλος να σημειώσουμε ότι η διοργάνωση της Έκθεσης και των παράλληλων συνεδριακών εκδηλώσεων, γίνεται από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΠ), με την υποστήριξη του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και υπό την Αιγίδα της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με την ομάδα της διοργάνωσης του Business Show στο τηλ.: 2641059260 αλλά και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@bshow.gr.

Τρίτη, 1 Δεκεμβρίου 2009

Περιμετρική Οδός ΑγρινίουΠροχωρά η κατασκευή της περιμετρικής οδού στο Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο τμήμα έχει ολοκληρωθεί, ενώ σε εκκρεμότητα παραμένει η ολοκήρωση του τούνελ στην περιοχή του Αγίου Χριστοφόρου ( παλιού ).
Παρατίθενται φωτογραφίες της υπό κατασκευής σήραγγας 100 μέτρων περίπου και των δρόμων πριν και μετά από αυτή.

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009

Εκτροπή Αχελώου : Διαφωνίες μεταξύ Υπουργείων


Αλλάζουν τα δεδομένα στο θέμα της εκτροπής του Αχελώου ;
Απ' ότι φαίνεται οι απόψεις διίστανται, καθώς το Υπουργείο Περιβάλλοντος φαίνεται σε πρώτη φάση συγκρατημένο ως προς τη χρησιμότητα του έργου, σε αντίθεση με το Υπουργείο Υποδομών που μέσω δηλώσεων του Υπουργού Δημήτρη Ρέππα, τονίζει τη σιγουριά για την ολοκλήρωση του έργου.
Η κυρία Μπιρμπίλη επισημαίνει ότι πρέπει να αναλυθούν όλες οι παράμετροι που να καταδεικνύουν τη σκοπιμότητα της εκτροπής κι αφού εξαντληθούν προηγουμένως όλες οι περιπτώσεις αξιοποίησης του τοπικού υδάτινου πλούτου της Θεσσαλίας και της κατάλληλης διαχείρισης αυτού, να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.
Βέβαια, επειδή όποιος καεί στο χυλό, φυσάει και το γιαούρτι ( Βλ. Αιτωλοακαρνάνες ), θέλουμε πιο ξεκάθαρες απαντήσεις, δηλαδή τη ματαίωση αυτού του κατστρεπτικού έργου ( όπως έγινε και με την υπό μελέτη εκτροπή του ποταμού Αώου από τον Εθνικό Δρυμό της Βάλια Κάλντα στο λεκανοπέδιο Ιωαννίνων για την υδροδότηση του τελευταίου και κυρίως της πόλης των Ιωαννίνων ) που δικαίως χαρακτηρίζεται πλέον από την πλειοψηφία των Ελλήνων, κι όχι μόνο, ως εντροπή κι όχι εκτροπή του Αχελώου.
Να αναφερθεί ότι η Υπουργός Περιβάλλοντος έκανε ιδιαίτερη μνεία στις αποφάσεις του ΣτΕ κι ότι η κυβέρνηση θα σεβαστεί τη γνωμοδότηση αυτού.
Μα καλά, εδώ και 20 χρόνια το ΣτΕ είναι αντίθετο στην εκτροπή με συνεχείς καταδικαστικές αποφάσεις. Αυτές δεν επαρκούν ; Μήπως κοιτάτε με τον τρόπο σας να αποποιηθείτε τις ευθύνες σας είτε προς τους μεν ( Αιτωλοακαρνάνες ), είτε προς τους δε ( Θεσσαλούς ), αναλόγως της απόφασης ;

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

Αρχαιολογικοί Χώροι, Τα Αρχαία Θέατρα του Νομού μαςΟι πρωτοβουλίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας για την ανάδειξη των Αρχαιολογικών Χώρων και των Αρχαίων Θεάτρων του νομού είναι το θέμα της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009, στις 19:00 μ.μ. στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν:
α) Ο Αρχαιολογικός Χάρτης του Νομού από την Προϊσταμένη της ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ κα Μαρία Σταυροπούλου-Γάτση.
Ο αρχαιολογικός χάρτης είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας και της ΛΣΤ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων.
β) Η ειδική έκδοση των Αρχαίων Θεάτρων του Νομού από τον κ. Λάζαρο Κολώνα, επίτιμο Γενικό Διευθυντή Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ.
Η ειδική έκδοση των Αρχαίων Θεάτρων του Νομού είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, της ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ και του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».
γ) Το ντοκιμαντέρ για τα Αρχαία Θέατρα του Νομού από τονΠρόεδρο του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ» κ. Σταύρο Μπένο.
Το ντοκιμαντέρ για τα αρχαία θέατρα του Νομού είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας, της ΛΣΤ΄ ΕΠΚΑ και του «ΔΙΑΖΩΜΑΤΟΣ».

ΠΗΓΗ : http://www.aitnia.gr

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Δ. Ρέππας: Εξασφαλισμένοι οι πόροι για την εκτροπή του Αχελώου

«Αν δεν υπάρξει δικαστική εμπλοκή, το έργο της εκτροπής του Αχελώου θα τελειώσει σε δυόμισι, τρία χρόνια το πολύ» διαβεβαίωσε τη Βουλή ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Δημήτρης Ρέππας, απαντώντας απόψε σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΚΚΕ Α. Σκυλλάκου.

Ο κ. Ρέππας τόνισε ότι οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι και εγγυάται γι’ αυτό η Κυβέρνηση.

«Η εκτροπή του Αχελώου από την δεκαετία του 1980, που την εμπνεύστηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, είναι μία επιλογή που την στηρίζουν όλες οι Κυβερνήσεις», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για έργο υδροδοτικό, αρδευτικό, ενεργειακό, περιβαλλοντικό. Η Πολιτεία όμως, θα έπρεπε να έχει ενσκήψει με μεγαλύτερη προσοχή και μελέτη όσον αφορά στη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας για να εξασφαλισθεί η μέγιστη εξοικονόμηση με την ορθή αξιοποίηση και χρήση τους, πρόσθεσε. ( ΣΧΟΛΙΟ : Κι αυτό είναι αρκετό κύριοι, εθελοτυφλούσατε τόσες δεκαετίες )

«Το έργο συνεχίζεται», είπε ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και γι’ αυτό τα συναρμόδια Υπουργεία θα εξετάσουν όλες τις παραμέτρους για την επίτευξη του κατάλληλου σχεδίου διαχείρισης των υδάτινων πόρων, αλλά «οι όποιες επιλογές θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το κοινοτικό δίκαιο και τις δικαστικές αποφάσεις», υπενθυμίζοντας ότι αύριο εκδικάζεται προσφυγή Περιβαλλοντικών Οργανώσεων ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας

ΠΗΓΗ : http://www.naftemporiki.gr/news/cstory.asp?id=1745309

ΣΧΟΛΙΟ : Θαυμάστε όλοι την πράσινη ανάπτυξη που ευαγγελίζονταν πριν τις εκλογές. Ίδια τακτική, ίδια ψέματα.
Την εκτροπή του Αώου για την υδροδότηση του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων την μπλόκαρε η κυρία Μπιρμπίλη. Για την εκτροπή του Αχελώου, που αποτελεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έγκλημα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ( εδώ και δεκαετίες καλύτερα ), γιατί δε γίνονται ανάλογες ενέργειες ;
Δε χρειάζονται άλλα σχόλια. Μόνο θα σας προτρέψω να ανατρέξετε στη δεύτερη ανάρτηση ανάρτηση του ιστολογίου :

http://trixonidanews.blogspot.com/2009/03/blog-post_24.html

Αιτωλοακαρνάνες : Έλληνες ή Ιθαγενείς ;

Με τις υγείες σας.

Κυριακή, 22 Νοεμβρίου 2009

Αφιερωματικοί Κύκλοι 2009 - 2010Ξεκίνησαν οι Αφιερωματικοί Κύκλοι για την Κινηματογραφική Περίοδο 2009 - 2010 από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αγρινίου " Στέλιος Τσιτσιμελής ".
Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε στι φωτογραφίες.

Αφιέρωμα Ταινιών Τέχνης για Νέους και ΠαιδιάΣτις 1 Νοεμβρίου ξεκίνησε η κινηματογραφική περίοδος 2009-2010 του Αφιερώματος Ταινιών Τέχνης για Νέους & Παιδιά από το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αγρινίου " Στέλιος Τσιτσιμελής " .
Πατήστε στις φωτογραφίες για να δείτε το πλήρες πρόγραμμα.

Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟΤην Κυριακή 22 Νοεμβρίου θα υπάρξει διακοπή νερού από 7:00 το πρωί έως τις 03:00 το απόγευμα, λόγω εργασιών στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης του συνδέσμου για την κατασκευή - διάνοιξη του τούνελ της νέας περιμετρικής οδού.

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2009

Εκδόθηκε το 74ο τεύχος του περιοδικού «Ρίζα Αγρινιωτών».


Το περιοδικό «Ρίζα Αγρινιωτών», το οποίο εκδίδει από το 1989 ο Σύλλογος των εν Αθήναις Αγρινιωτών, κυκλοφορεί αυτή την εβδομάδα. Στο εν λόγω έντυπο, που είναι το 74ο, άνθρωποι του πνεύματος, ακαδημαϊκοί, επιστήμονες, παλιοί και νέοι συνεργάτες καταθέτουν την προσωπική τους πνευματική εργασία, προκειμένου να αναδειχτούν και να προβληθούν γνωστές και άγνωστες πτυχές της τοπικής μας ιστορίας, αλλά και της τρέχουσας επικαιρότητας.
Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη περιοδική έκδοση περιλαμβάνονται κείμενα που αφορούν τα λαογραφικά μουσεία της Αιτωλοακαρνανίας και την προοπτική τους, τον διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα Βασίλη Κουρεμένο που άφησε το στίγμα του στην περιοχή μας, τον Γέροντα Παΐσιο ο οποίος υπηρέτησε ως στρατιώτης στο Αγρίνιο, καθώς και τον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή του Παναιτωλικού Κώστα Σταμούλη που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. Ακόμη, ο αναγνώστης μπορεί να διαβάσει ένα άκρως ενδιαφέρον κείμενο για κάποια ιστορικά γεγονότα της πόλης του Αγρινίου, τα οποία αφήνουν αναπάντητα ερωτήματα (π.χ. η διαθήκη του Ηλία Ηλιού, η τύχη των δοσίλογων κατά την κατοχή κ.α.) και χρήζουν μελέτης από τους επιστήμονες. Σε αυτό το τεύχος η ηθοποιός Λουκία Πιστιόλα ανοίγει την καρδιά της και μιλά για τις παιδικές και εφηβικές τις αναμνήσεις από το Αγρίνιο, αλλά και για το θέατρο.
Σχολιασμός της επικαιρότητας, οδοιπορικά, ενθυμήματα, παρεμβατικά άρθρα, παλιές φωτογραφίες από το Αγρίνιο, ποιήματα, βιβλιοκριτικές, παρουσιάσεις εκδηλώσεων, αλλά και οι δραστηριότητες των μελών του Συλλόγου των εν Αθήναις Αγρινιωτών περιέχονται στη θεματολογία του περιοδικού.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη «Ρίζα Αγρινιωτών» μπορείτε να βρείτε επικοινωνώντας με τους υπεύθυνους έκδοσής της, που είναι η κα. Μόλλη Βότση (210-8016123) και ο κ. Ανδρέας Μπρέσιακας (6942910571).

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Διακοπή νερού την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Αγρίνιο


Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου θα υπάρξει διακοπή νερού από 10:00 το πρωί έως τις 05:00 το απόγευμα, λόγω εργασιών στον κεντρικό αγωγό ύδρευσης του συνδέσμου για την κατασκευή - διάνοιξη του τούνελ της νέας περιμετρικής οδού.

ΠΗΓΗ : http://www.cityofagrinio.gr

Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

Εκτροπή Αχελώου - Υπερχείλιση Πηνειού

Πώς τα φέρνει τα πράγματα η ζωή καμιά φορά!
Εδώ και δεκατίες γίνεται "αγώνας" για την εκτροπή-εντροπή του Αχελώου ποταμού και στη Θεσσαλία ο Πηνειός υπερχειλίζει.
Οι εικόνες αποτελούν αδιάψευστο μάρτυρα. Για ποια διαχείριση και προστασία των υδάτων στη Θεσσαλία μιλάμε ;
Παρατηρήστε τα εργοστάσια δίπλα στον Πηνειό.

Πατήστε πάνω στους συνδέσμους
για να δείτε τις φωτογραφίες από blog των Τρικάλων.

http://trikalaola.blogspot.com/2009/11/blog-post_10.html

http://trikalaola.blogspot.com/2009/11/blog-post_1695.html

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου 2009

Πρόγραμμα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου περιόδου 2009-2010ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Αγρίνιο, 4 Νοεμβρίου 2009

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Χαρ.Τρικούπη 10
30 100 Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
Τηλ.: 2641 0 22495
FAX: 2641 0 48498
E-MAIL: grafeiotypou@agrinio.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Ένα φιλόδοξο και ενδιαφέρον πρόγραμμα που καλύπτει μια ποικίλη θεματολογική γκάμα, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών διεθνούς βεληνεκούς θα παρουσιάσει τη χειμερινή περίοδο 2009-2010 το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου.

Σήμερα (Τετάρτη 4 Νοεμβρίου) κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν Ο Δήμαρχος Αγρινίου και πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ.Παύλος Μοσχολιός και ο καλλιτεχνικός Διευθυντής κ.Βασίλειος Νικολαΐδης ανέλυσαν διεξοδικά το πρόγραμμα και τις δράσεις του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. για το φετινό χειμώνα.

Ο Δήμαρχος Αγρινίου κ.Παύλος Μοσχολιός αναφερόμενος στο χειμερινό πρόγραμμα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. τόνισε ότι βασικός στόχος παραμένει η παραγωγή ποιοτικού θεάτρου με πρωτότυπες ιδέες και με γνώμονα την ουσιαστική πολιτιστική αποκέντρωση.

«Προτείνουμε και φέτος ένα πλούσιο πρόγραμμα υψηλού επιπέδου συνεχίζοντας έτσι την ανοδική πορεία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. τα τελευταία χρόνια.

Ένα πρόγραμμα που δεν είναι δαπανηρό, παρά τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. , και καλύπτει μια μεγάλη θεματική γκάμα εκδηλώσεων με στόχο την ψυχαγωγία υψηλού γούστου.

Πιστεύουμε στην θεατρική παιδεία την οποία ενδυναμώνουμε συνεχώς μέσα από το πρόγραμμά μας και θέλουμε να έχει απήχηση μέχρι τον τελευταίο δημότη της πόλης.

Δεν πιστεύουμε στις θεατρικές παραστάσεις που δημιουργούν συνθήκες υποκουλτούρας και μια στρεβλή θεατρική παιδεία κυρίως στη νέα γενιά.

Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους καλλιτέχνες που στηρίζουν την προσπάθειά μας, πασίγνωστους καλλιτέχνες οι οποίοι γνωρίζοντας την κρίση των ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και γενικότερα την οικονομική κρίση συνεργάστηκαν μαζί μας με ειδικές αμοιβές».

Στην τοποθέτησή του ο κ.Μοσχολιός έκανε ειδική αναφορά στο αφιέρωμα για τον ποιητή Γιάννη Ρίτσο υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σχέση που έχει η πόλη με τον ποιητή , ο οποίος και έχει αναγορευτεί σε επίτιμο Δημότη και είχε γράψει ποίημα τιμώντας έτσι τη μνήμη των 120 εκτελεσθέντων.

Από την πλευρά του ο καλλιτεχνικός Διευθυντής κ.Βασίλης Νικολαΐδης ανέφερε ότι :

«Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου προτείνει και φέτος ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα απαιτητικό, που στόχο του έχει να καλύψει ένα, όσο το δυνατόν, ευρύτερο θεματολογικό φάσμα.

Από το πρωτότυπο παιδικό θεατρικό έργο, γραμμένο ειδικά για μας, το έργο της κεντρικής σκηνής, γοητευτικό αλλά και ουσιαστικό θεματικά, με την Αγρινιώτισσα Κάτια Γέρου και τον Γιάννη Κρανά, τη μύηση στον Ινδικό χορό από τη Λήδα Σάνταλα, την παρουσία του Μάριου Φραγκούλη και του Τάση Χριστογιαννόπουλου, ερμηνευτών διεθνούς φήμης, έως το αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο, για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του, με τη συμμετοχή καλλιτεχνών, όπως ο Μανώλης Μητσιάς και η Τζένη Δριβάλα ή το αφιέρωμα στον Μπρεχτ, με την Εύα Κοταμανίδου, τις μετακλήσεις σημαντικών παραστάσεων χοροθεάτρου και θεάτρου».


Αναλυτικά το πρόγραμμα για την καλλιτεχνική Περίοδο 2009-2010


ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2009-2010

Οκτώβριος

ΠΑΙΔΙΚΗ-ΝΕΑΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Παναγιώτη Λάρκου

«Ο βραχνιασμένος φαλτσοτενόρος και οι περιπέτειες της δημοτικής μπάντας »

Τρίτη 13 Οκτωβρίου έως Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις για μαθητές Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης

Αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου


Νοέμβριος

Αφιέρωμα στο Γιάννη Ρίτσο(1909-2009)

100 χρόνια από τη γέννησή του

Η Σονάτα του Σεληνόφωτος

Σκηνοθεσία:Έφη Καρακώστα

Ερμηνεύει Τζένη Δριβάλα

Συμμετέχει ο ηθοποιός-χορευτής, Δημήτρης Μόσχος

Μουσική: Ludwig Van Beethoven

Παρασκευή 6- Σάββατο 7 και Κυριακή 8 Νοεμβρίου

Ώρα: 21:30, Αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου


Μουσικό αφιέρωμα στο Ρίτσο

με το Μανώλη Μητσιά

Διαβάζει η Εύα Κοταμανίδου

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

Ώρα: 21:00, Αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου


Στις 2 και 3 Νοεμβρίου με τη συνεργασία της Παπαστρατείου Βιβλιοθήκης οργανώνεται Σεμινάριο για τη «Σονάτα του Σεληνόφωτος» με την Έφη Καρακώστα, στο χώρο της Δημοτικής βιβλιοθήκης.ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ

(σε συνεργασία με το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου «Στέλιος Τσιτσιμελής»)

Από 10 Νοεμβρίου 2009 έως το τέλος της χειμερινής περιόδου,

η Κινηματογραφική Λέσχη Αγρινίου «ξαναζεί» στο χώρο που γεννήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης

Προβολές κάθε Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00

Αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου


10-11 Νοεμβρίου 2009-10-26

ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΙΝ (1941)

σε σκηνοθεσία Όρσον Γουέλς,

με τον ίδιο τον Γουέλς στον κεντρικό ρόλο.24-25 Νοεμβρίου 2009

ΑΜΛΕΤ (1964),

σε σκηνοθεσία Γκριγκόρι Κόζιντσεφ,

με τον Ιννοκέντι Σμοκτουνόβσκι.

Η καλύτερη μεταφορά του έργου στην οθόνη.

8-9 Δεκεμβρίου 2009

ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΛΗΡ

σε σκηνοθεσία Γκριγκόρι Κόζιντσεφ

Μια ουσιαστική ερμηνεία του Σαιξπηρικού έργου.

22-23 Δεκεμβρίου 2009

ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΛΙΕΤΑ

σε σκηνοθεσία Μπάζ Λούρμαν,

με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο

Μια πετυχημένη σύγχρονη μεταφορά του έργου

5-6 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΟΘΕΛΛΟΣ(1952)

σε σκηνοθεσία Όρσον Γουέλς

με τον ίδιο τον Γουέλς στον κεντρικό ρόλο.

Μια τολμηρή και πρωτοποριακή ταινία για την εποχή της. Μια προσωπική ματιά του σκηνοθέτη για το έργο του Σαίξπηρ.

19-20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Ο ΠΟΘΟΣ(1952)

σε σκηνοθεσία Ελία Καζάν

με τη Βίβιαν Λη και τον Μάρλον Μπράντο.

Η ουσιαστικότερη και πλέον γοητευτική μεταφορά έργου του Τένεσι Ουίλιαμς στην οθόνη.
2-3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΛΟΛΙΤΑ(1962)

σε σκηνοθεσία Στάνλεϊ Κιούμπρικ,

με τον Τζέϊμς Μέϊσον και τη Σου Λάϊον.

Μια ιδιαίτερα τολμηρή για την εποχή της ταινία, που ακόμη και σήμερα γοητεύει.


23-24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ

σε σκηνοθεσία Γουίλιαμ Γουάιλερ,

με την Όντρεϊ Χέπμπουρν και τον Γκρέγκορι Πέκ.

Ένας ανέλπιδος έρωτας, μία εξαιρετικά χαριτωμένη ταινία, δύο αστραφτεροί πρωταγωνιστές.

9-10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΘΟΥΣ

σε σκηνοθεσία Ναγκίσα Όσιμα

Ένα άνομο ζευγάρι , μία ταινία που σόκαρε στον καιρό της, κλασσική στο είδος της σήμερα.


23-24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ(1959)

σε σκηνοθεσία Άλφρεντ Χίτσκοκ

με τον Κάρυ Γκράντ.

Ένας κλασσικός Χίτσκοκ.


6-7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΛΟΣ ΟΛΒΙΔΑΔΟΣ(1950)

σε σκηνοθεσία Λουίς Μπουνιουέλ

Ένα από τα σημαντικότερα φιλμ του μεγάλου σκηνοθέτη
20-21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

ΜΠΕΛΙΣΙΜΑ(1950)

σε σκηνοθεσία Λουκίνο Βισκόντι

με την Άννα Μανιάνι

Νεορεαλισμός από τον Βισκόντι, ένα καυτό θέμα,η Μανιάνι ίσως στην καλύτερή της στιγμή.

4-5 ΜΑΪΟΥ 2010

ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ(1958)

σε σκηνοθεσία Ίνγκμαρ Μπέργκμαν

με τις Ίνγκριντ Τουλίν, Μπιμπί Άντερσον

Έντονη θεατρικότητα, συμπλήρωμα της Έβδομης Σφραγίδας

18-19 ΜΑΪΟΥ 2010

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΞΕΧΑΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ(1964)

σε σκηνοθεσία Σεργκέϊ Παρατζάνοφ

Άκρατος λυρισμός, ξέφρενοι ρυθμοί, τελετουργία, από έναν "καταραμένο" σκηνοθέτη.


Δεκέμβριος

Ρεσιτάλ Ινδικού κλασσικού χορού Bharata Natyam

‘‘Samadhi’’

Με τη Λήδα Shantala

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009

Ώρα: 21:00, Αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Willy Rusell

Εκπαιδεύοντας τη Ρίτα

Σκηνοθεσία: Βασίλης Νικολαΐδης

Σκηνικά -κοστούμια: Γιώργος Ζιάκας

Φωτισμοί: Σπύρος Μερεγκλίτσης, Δημήτρης Παπαδάκης

Παίζουν οι ηθοποιοί: Κάτια Γέρου, Γιάννης Κρανάς


Πρώτη Παράσταση:Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2009

Παραστάσεις έως και 31 Ιανουαρίου 2010

Παρασκευή και Σάββατο, ώρα 21:00

Κυριακή 20:30

Αίθουσα Δημοτικού ΘεάτρουΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕ CAFÉ

Για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Θέαμα με γκλίτερ και στρας

Stand up comedy

με το Γιάννη ΔρακόπουλοΓια το Φεβρουάριο

Dellrium Tremens

Κείμενο - Σκηνοθεσία: Στρατής Πανούριος.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία Κατσανδρή, Στρατής Πανούριος.Για το Μάρτιο

Μουσικοθεατρική παράσταση

με τη Μάνια Παπαδημητρίου


Για τις ημερομηνίες, τα Cafe όπου θα παιχτούν οι παραστάσεις καθώς και στοιχεία για τα έργα, θα εκδοθεί ειδικό πρόγραμμα.Δεκέμβριος

Γιάννης Κωνσταντινίδης -Κώστας Γιαννίδης

Τα δύο πρόσωπα ενός ιδιαίτερου καλλιτέχνη

Ερμηνεύει ο βαρύτονος Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Στο πιάνο ο Θανάσης Αποστολόπουλος

28 Δεκεμβρίου 2009

ώρα 21:00, Αίθουσα Δημοτικού ΘεάτρουΦεβρουάριος

Χοροθέατρο «»Νταλίκα»

Ευγενείς αποδράσεις

Σύλληψη/Σκηνοθεσία:

Β. Γιαννακοπούλου, Τ. Παλαιορούτας, Σ. Πατιερίδης, Φ. Φουρούλη

Χορογραφία/Ερμηνεία:

Βάσω Γιαννακοπούλου, Φαίδρα Φουρούλη

Δραματουργία: Σίμος Πατιερίδης

Φωτισμοί: Τάσος Παλαιορούτας


Mουσική: The Books, Sigur Ross, Devendra Banhart

Πρωτότυπη Μουσική Σύνθεση\Μοντάζ ήχου: Μιχάλης Μελετέας

Σκηνικά: Δημήτρης Νασιάκος

Κοστούμια: Δέσποινα Μακαρούνη

Φωτογραφίες: Χ. Γεωργιάδου, Δ. Νασιάκος, Π. ΧαλκιάςΣάββατο 6 Φεβρουαρίου

Ώρα: 21:30, Αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου


Εχθροί εξ αίματος του Αρκά

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος

Επιμέλεια κίνησης: Αγγελική Στελλάτου

Σκηνικά - Κοστούμια: Μαγιού Τρικεριώτη

Μουσική: Λαέρτης Μαλκότσης

Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης

Φωτογραφίες: Ορφέας Εμιρζάς

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Τσαπάρα

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Λαέρτης Μαλκότσης (Παχύ Έντερο)

Χρήστος Μαλάκης (Λεπτό Έντερο)

Θύμιος Κούκιος (Δεξί Νεφρό)


Η παράσταση πρωτοπαίχτηκε στο θέατρο του Νέου Κόσμου, την περίοδο 2008-2009, με μεγάλη επιτυχία.

19 Φεβρουαρίου έως και 7 Μαρτίου 2010

Παρασκευή και Σάββατο, ώρα: 21:00μ.μ.

Κυριακή ώρα: 20:30 μ.μ.

Αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου
Μάρτιος

Ρεσιτάλ το Μάριου Φραγκούλη

Δευτέρα 1 Μαρτίου 2010

ώρα: 21:00

Κινηματοθέατρο Άνεσις


Αφιέρωμα στον Μπέρτολτ Μπρέχτ

με την Εύα Κοταμανίδου

Αποσπάσματα από θεατρικά έργα,ποιήματα,τραγούδια με μουσική των:Κουρτ Βάιλ, Χανς Αΐσλερ,Παουλ ντε Σάου.


19,20,21,26,27 Μαρτίου 2010

Αίθουσα Δημοτικού Θεάτρου

Παρασκευή και Σάββατο ώρα: 21:00

Κυριακή ώρα 20:30


Για την χειμερινή περίοδο 2009-2010

Προγραμματίζονται επίσης παραστάσεις της θεατρικής ομάδας της Πανεπιστημιακής Σχολής Αγρινίου

Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα


Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου διατηρεί το δικαίωμα

οποιασδήποτε αλλαγής στο πρόγραμμά του.


• Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών

Χαρ. Τρικούπη 12, Τηλ. & Fax: 26410 - 21158, 46452
Ταμείο Θεάτρου 26410 - 56135
Site: www.dipethe-agriniou.gr
e-mail: dipethea@otenet.gr
• Παναγοπούλειο Δημοτικό Θέατρο
• Κηποθέατρο Πάρκου Αγρινίου


Εισιτήρια

ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ


Κεντρική Σκηνή: 15 ευρώ
Μαθητικό - φοιτητικό: 10 ευρώ
Παιδική - Νεανική Σκηνή: 15 ευρώ
Μαθητικό - φοιτητικό: 10 ευρώ
Μετακλήσεις: από 10 έως 20 ευρώ
Σε γκρουπ 15 ατόμων και άνω θα ισχύουν ειδικές τιμές
Σε όλες τις παραγωγές του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου ισχύουν εισιτήρια της Εργατικής Εστίας και Ο.Γ.Α..

Οι δικαιούχοι μπορούν να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που τους παρέχεται, με έγκαιρη εξασφάλιση των εισιτηρίων και κράτηση των θέσεων στο Ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου.

Ώρες ταμεί­ου: 11.00 - 13.00 & 18.00 - 21.00

Η προπώληση των εισιτηρίων αρχίζει πέντε μέρες πριν την πρεμιέρα
στο ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου.Χορηγός:Ίδρυμα Παπαστράτου

ΧΟΡΗΓΟΙ Επικοινωνίας:

Τηλεοπτικοί Σταθμοί:

ΑΧΕΛΩΟΣ T.V.

Ημερήσιες Εφημερίδες:

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΗ

ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Εβδομαδιαίες Εφημερίδες:

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

ΓΕΓΟΝΟΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ

ΜΑΧΗΤΗΣ

ΝΕΟΙ ΚΑΙΡΟΙ

ΠΑΛΜΟΣ

ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ραδιοφωνικοί Σταθμοί:

ΑΕΡΑΣ F.M.

ΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΑΝΤΕΝΝΑ STAR

ΔΥΤΙΚΑ FM

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Γ. Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Το Σαββατοκύριακο 24-25 Οκτωβρίου διοργανώθηκε στην Λίμνη Τριχωνίδα (Δογρή)από το Ναυταθλητικό Τμήμα της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου ο Αγώνας Wakeboard 1st TRIXONIAN WAKEBOARD CONTEST 2009.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκε η επίσημη προπόνηση όλων των συμμετοχόντων αθλητών .Την Κυριακή ο αγώνας ξεκίνησε με την κατηγορία κάτω των 18 ετών,συνεχίστηκε με την κατηγορία Γυναικών και ολοκληρώθηκε το απόγευμα με την κατηγορία των Ανδρών.

Ελαβαν μέρος στούς Αγώνες αθλητές από την Λευκάδα, Αθήνα , Καστοριά ,Θεσσαλονίκη Καβάλα,Βόλο,και το Αγρίνιο.Κριτές του αγώνα ήταν τα μέλη της Εθνικής Ομάδος Wakeboard ο κ. Λάμπρος Νίκου (International) ,και κ. Αλέξης Μπαρακάκης .Στην γραμματεία ο κ. Γιάννης Γκάρτζος (Εθνικός Επιμετρητής) και ο κ. Γιώργος Αραχωβίτης καθηγητής Τ.Ε.Φ.Α.Α., Θαλασσίου Σκί και Wakeboard.NIKΗΤΕΣ ΑΝΕΔΕΙΧΘΗΣΑΝ ΟΙ :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ

1ος Μίκροβας Νικόλαος (Ν.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5,75

2ος Γιαννόπουλος Δημήτριος (Ν.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5,625

3ος Καρτέρης Χρήστος (Ν.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3,70

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1η Ευθυμίου Ελπίδα (Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4,85

2η Παύλου Στέλλα (Ν.Ο.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2,00

3η Κατσίρα Φωτεινή (Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0,30

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1ος Καγκελάρης Νικόλαος (Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 14,75

2ος Κατωπόδης Κάρολος (Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 9,5

3ος Γιαννόπουλος Αθανάσιος (Ν.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 8,875Ο παράκτιος χώρος των Ναυταθλητικών Εγκαταστάσεων της Γ.Ε.Α. γέμισε από τα έντονα χρώματα και την παρουσία του Περιοδικού 3s και του ακούραστου εκδότη του Θάνου Σακκά ,αλλά και με πλήθος κόσμου.Τους αγώνες τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Παραβόλας κ.Β. Καπέρδας ,οι Αντιδήμαρχοι Αγρινίου κ.Κατσαρή Κων/να και Τσούκαλος Ευστάθιος,ο Αντινομάρχης κ.Δημοσθένης Καπώνης,ο πολιτευτής κ. Γιώργος Παπαναστασίου, ο Πρόεδρος της Γ.Ε.Α. κ. Λεωνίδας Υφαντής και ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Αγρινίου κ. Σεραφείμ Γιαννόπουλος.Χορηγοί και υποστηρικτές των Αγώνων ητανΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

AΦΟΙ ΠΑΠΠΑ Α.Ε. ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

WATERACTION Δ.ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

AKARPORT ACARNANIAN LOGISTICS CENTER S.A.

AGRINO S.A.

ΑΧΕΛΩΟΣ Τ.V. ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 18 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩ

1ος Μίκροβας Νικόλαος (Ν.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5,75

2ος Γιαννόπουλος Δημήτριος (Ν.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5,625

3ος Καρτέρης Χρήστος (Ν.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3,704ος Σταυροθανάσης Αντώνης (Ν.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1,65

5ος Στρεμμένος Παναγιώτης (Ν.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0,65

6ος Σαλαγιάννης Γρηγόριος (Ν.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0,60

7ος Πιστιόλας Νικόλαος (Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0,50ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1η Ευθυμίου Ελπίδα (Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 4,85

2η Παύλου Στέλλα (Ν.Ο.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2,00

3η Κατσίρα Φωτεινή (Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0,30ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΔΡΩΝ

1ος Καγκελάρης Νικόλαος (Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 14,75

2ος Κατωπόδης Κάρολος (Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 9,5

3ος Γιαννόπουλος Αθανάσιος (Ν.Ο. ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 8,8754ος Καββαδάς Στέφανος (Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 6,75

5ος Σερεμέτης Γεώργος (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 3,225

6ος Θερμός Ηλίας (Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 2,25

7ος Καπνιάρης Μάνθος (Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1,75

8ος Τσιλίκης Ιωάννης (Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1,7

9ος Τσιλίκης Σωτήριος (Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1,0

10ος Τσούμπος Παναγιώτης (Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0,9

11ος Φάκας Ευάγγελος (Γ.Ε.ΑΓΡΙΝΙΟΥ) ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 0,3Γιάννης Γκάρτζος,
Πτυχιούχος Προπονητής θαλασσίουΣκί,
Εθνικός Επιμετρητής Θαλασσίου Σκί,
Προπονητής Ναυταθλητικού Τμήματος
Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου
Κινητό 6948 100360,
Internet Site www.geagr.gr,

Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2009

Δημοπράτηση έργων από τη Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας ( 20 - 10 - 2009 )

Από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας ξεκίνησε χθες (Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2009) η διανομή αλατιού σε δήμους του Νομού, προκειμένου να μην προκληθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από τυχόν παγετό ή χιονοπτώσεις.
Σύμφωνα με τον εντεταλμένο σύμβουλο κ. Σωτήρη Σαξάμη σε πρώτη φάση θα αποσταλούν τριακόσιοι (300) τόνοι αλάτι στους δήμους Αποδοτίας, Πλατάνου, Πυλήνης, Παναιτωλικού, Παραβόλας και Παρακαμπυλίων.
Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στα μέτρα της Νομαρχίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση προβλημάτων που μπορεί να εμφανισθούν από ενδεχόμενη κακοκαιρία.

ΠΗΓΗ : http://www.aitnia.gr/Default.aspx?id=289

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Δημοπράτηση έργων από τη Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας

μεσα ξεκινούν οι εργασίες υλοποίησης δύο μεγάλων έργων υποδομής στην Αιτωλοακαρνανία μιας και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες δημοπράτησής τους από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.
Το πρώτο έργο, είναι η: «Βελτίωση του οδικού δικτύου Αμπελακιώτισσα – Περδικόβρυση» με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του έργου θα εκτελεστούν εργασίες χωματουργικές, τεχνικών έργων, οδοστρωσίας, ασφαλτικών, σήμανσης και διαγράμμισης, σε τμήματα του υφιστάμενου οδικού άξονα συνολικού μήκους δεκάμιση (10,5) περίπου χιλιομέτρων.
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» και ανήκει σε μια σειρά έργων που έχει εντάξει η Νομαρχία στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Το δεύτερο έργο, είναι η κατασκευή γέφυρας στον επαρχιακό οδικό άξονα Θέρμο – Αργυρό Πηγάδι (στον χείμαρρο Γαρδικιώτη) προϋπολογισμού 220.000 ευρώ.
Με την κατασκευή της γέφυρας θα γίνει εύκολη και ασφαλής η διάβαση του χειμμάρου Γαρδικιώτη μιας και οι βροχοπτώσεις απέκοπταν την επικοινωνία στην περιοχή.
Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται η βελτίωση προσπελασιμότητας με τον όμορο νομό της Ευρυτανίας.
Η υλοποίηση του έργου θα γίνει με συγχρηματοδότηση από πόρους του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας.

ΠΗΓΗ : http://www.aitnia.gr/Default.aspx?id=289

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Κοινωφελής Επιχείρηση Πρόνοιας Πολιτισμού Δήμου Αγρινίου


Η Κοινωφελής Επιχείρηση Πρόνοιας Πολιτισμού Αγρινίου και το Δημοτικό Αθλητικό

Κέντρο Αγρινίου "Μιχάλης Κούσης", συνεχίζοντας την προσπάθεια για την ενίσχυση των

δράσεων Μαζικού Αθλητισμού, ανακοινώνουν την λειτουργία νέων τμημάτων άθλησης

για ενήλικες και παιδιά.

Για Πληροφορίες & Εγγραφές δείτε το σχετικό έντυπο ( Πατήστε στη φωτογραφία για μεγέθυνση )

ΠΗΓΗ : http://www.pktsitsimelis.gr

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2009

Διαρκείς συσκέψεις στο νέο Υπουργείο Περιβάλλοντος


Θάνος Μωραΐτης: «Το περιβάλλον για εμάς δεν είναι μόνο ένα σύνθημα.»


Καθημερινές και πολύωρες είναι οι συσκέψεις μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Κλιματικών αλλαγών και υπηρεσιακών παραγόντων, για τον συντονισμό που απαιτείται ώστε να ξεκινήσει η εύρυθμη λειτουργία του νέου Υπουργείου που αναλαμβάνει σημαντικές αρμοδιότητες από τα Υπουργεία Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μεταξύ άλλων μεταφέρονται οι αρμοδιότητες του περιβάλλοντος, της χωροταξίας, της ενέργειας και των δασών καθώς και πλήθος άλλων αντικειμένων, που καθιστούν το νέο Υπουργείο την αιχμή για την υλοποίηση της προεκλογικής δέσμευσης του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου για την πράσινη ανάπτυξη.

Ο Υφυπουργός Θάνος Μωραΐτης. Λίγο μετά την τελετή παράδοσης – παραλαβής που έγινε στο ΥΠΕΧΩΔΕ, δήλωσε στα Μέσα Ενημέρωσης: «Είναι ένα νεοσύστατο Υπουργείο που έχει υψηλούς στόχους. Οι στόχοι έχουν ήδη μπει μέσα από ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που ήδη έχουμε θέσει. Το περιβάλλον για εμάς, δεν είναι μόνο σύνθημα ή μια ωραία κουβέντα, αλλά ένας μεγάλος στόχος και θέλουμε πράγματι μέσα από αυτό το υπουργείο να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε το άλλο μοντέλο για τη χώρα. Ένα εναλλακτικό μοντέλο που θα μπορέσει πράγματι να παράγει, να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο και να αλλάξει τη μοίρα του.»

ΣΧΟΛΙΟ : Εμείς ως πολίτες της Αιτωλοακαρνανίας με τον ανεκμετάλλευτο φυσικό πλούτο, περιμένουμε να γίνει το καλύτερο δυνατό. Φυσικά κρατάμε μικρό καλάθι, γιατί τόσα χρόνια καλλιεργούνταν μεγάλες προσδοκίες χωρίς αντίκρυσμα. Τις θετικές ενέργειες θα τις επικροτούμε, ενώ στην όποια στασιμότητα θα είμαστε δηκτικοί.
Περιμένουμε πρωτοβουλίες από νέους ανθρώπους που δείχνουν όρεξη για δουλειά.
Ελπίζουμε σε δράσεις πράσινης ανάπτυξης, δράσεις που θα αναδείξουν τον ορεινό όγκο του νομού που παραμένει σε τέλμα.

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2009

ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΟ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για τη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών :

http://ekloges.ypes.gr/pages/index.html

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ


Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΡΩΪ/ΑΠΟΓΕΥΜΑ
10: 00
Αγρίνιο - Γραφείο Αγρινίου - Περιοδεία πόλης

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΡΩΪ
9:30 - 10:00 Νεοχώρι 10:30 - 11:00 Κατοχή

ΑΠΟΓΕΥΜΑ
18:00 - 18:20 Αγριλιά
18:30 - 18:50 Άγιος Θωμάς
19:00 - 19:30 Ευηνοχώρι
20:00 - 20:30 Άγιος Γεώργιος
21:00 - 21:30 Τρίκορφο

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009

Δημοπράτηση έργων από τη Ν.Α. Αιτωλοακαρνανίας

Την έγκριση δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση της οδού Λεπενούς - Διασταύρωση προς και ως τον Χ.Υ.Τ.Α της 2ης Γεωγραφικής Ενότητας καθώς και την αποπεράτωση της οδού πρόσβασης προς τον σταθμό μεταφόρτωσης Θέρμου», συνολικού προϋπολογισμού 750.000 ευρώ, αποφάσισε σήμερα κατά τη συνεδρίασή της (Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2009) η Επιτροπή Υποδομών και Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.
Με άλλες αποφάσεις η Νομαρχιακή Επιτροπή αποφάσισε και για τα εξής:
Έγκριση δημοπράτησης του έργου: Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Χαλκιόπουλου, προϋπολογισμού 80.000 ευρώ.
Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000 ευρώ για την αντικατάσταση στέγης στο Δημοτικό Σχολείο Κυπάρισσου του Δήμου Παρακαμπυλίων.
Έγκριση πίστωσης ποσού 14.500 ευρώ για την κατασκευή τεχνικών στο δρόμο προς Δενδροχώρι του Δήμου Πλατάνου.
Έγκριση πίστωσης ποσού 15.000 ευρώ για την κατασκευή τοίχου αντιπλημμυρικής προστασίας στο Χείμαρρο Βαρειάς Ναυπάκτου (θέση Κάκουρα).

ΠΗΓΗ : http://www.aitnia.gr/Default.aspx?id=289

2ο Φεστιβάλ Ελληνικού Γάλακτος και Τυριού


Νομαρχία Αιτωλοακαρνανίας :

Πρόσκληση για 2ο φεστιβάλ ελληνικού γάλακτος και τυριού (16-17-18 Οκτωβρίου 2009) στο Εκθεσιακό Κέντρο του Οργανισμού Λιμένως Πειραιώς (Ο.Λ.Π.) Ακτή Μιαούλη 10, Πειραιάς.

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑ


ΚΥΡΙΑΚΗ 27/09/2009 8:00 μμ
ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΟΥ


ΔΕΥΤΕΡΑ 28/09/2009 8:00 μμ
ΠΑΤΡΑ ΞΕΝ/XEIO PATRA PALACE

ΤΡΙΤΗ 29/09/2009 8:00 μμ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΙΜΑΝΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30/09/2009 8:00 μμ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ

ΠΕΜΠΤΗ 01/10/2009 8:00 μμ

ΘΕΡΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΠΕΜΠΤΗ 01/10/2009 8:00 μμ
ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02/10/2009 8:00 μμ
ΑΓΡΙΝΙΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2009

Ανοιχτή επιστολή Ομίλου Φίλων Σιδηροδρόμου «Χ. Τρικούπης».


Όπως είναι γνωστό, στο νομό Αιτωλοακαρνανίας υπάρχει σιδηροδρομικό δίκτυο που συνδέει το Αγρίνιο με το Μεσολόγγι και το Κρυονέρι. Πρόκειται για μια ιστορική γραμμή που κατασκευάστηκε το 1888 και αποτελεί ένα από τα πρώτα σιδηροδρομικά και συγκοινωνιακά δίκτυα της Ελλάδας. Η λειτουργία της σταμάτησε το 1970, μετά από 80 χρόνια προσφοράς του αγαθού της συγκοινωνίας στην περιοχή μας. Το 1997 άρχισε μια πρώτη φάση ανακατασκευής της γραμμής, η οποία διακόπηκε σκανδαλωδώς, μετά από μεθόδευση του ίδιου του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδας. Το 2002 άρχισε πάλι νέα φάση ανακατασκευής της γραμμής, με πρωτοστατούντα τον τότε υπουργό συγκοινωνιών κ. Χ. Βερελή. Το έργο προχώρησε σε σημαντικό βαθμό, φτάνοντας πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή του, σε σημείο που μπορούσε σε μεγάλο μήκος της γραμμής να κυκλοφορήσει η νεοπαραληφθείσα αυτοκινητάμαξα “Standler GTW Rail Bus” που είχε έρθει για δοκιμές. Έκτοτε η γραμμή παραμένει εγκαταλελειμένη. Η αυτοκινητάμαξα μεταφέρθηκε απροειδοποίητα το 2005 στο δίκτυο της Πελοποννήσου και άρχισαν να παρατηρούνται φθορές και καταπατήσεις στην νεοκατασκευασμένη γραμμή.

Πέντε χρόνια μετά τη διακοπή των εργασιών στην γραμμή, ο ΟΣΕ έχει αποσύρει από τον νομό όλο του το υπηρεσιακό τροχαίο υλικό και έχει διακόψει κάθε του δραστηριότητα. Τελευταία μάλιστα «ξήλωσε» τους αυτόματους μηχανισμούς ισόπεδων διαβάσεων που είχαν προλάβει να τοποθετηθούν, με σκοπό να τους τοποθετήσει σε άλλα σημεία του δικτύου του. Η συγκεκριμένη ιστορία σε γενικές γραμμές είναι γνωστή. Αποτελεί κραυγαλέα απόδειξη της εγκατάλειψης του νομού μας από το κράτος. Αποτελεί παγκοσμίως ίσως μοναδικό παράδειγμα έλλειψης πολιτικής βούλησης και καταστροφικής διαχείρισης έτοιμου κατασκευασμένου δημοσίου έργου.
Πέντε χρόνια έχει αφεθεί ανεκμετάλλευτη μια πολύτιμη υποδομή σε έναν από τους πιο υποανάπτυκτους νομούς της Ε.Ε., παραδομένη στις φθορές. Μια υποδομή που θα είχε βοηθήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη συγκοινωνία, αποφορτίζοντας τον εγκληματικά επικίνδυνο (μονο)δρομο που μας έχουν επιβάλει.
Στερούν από τον νομό το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο, που συνδυάζει την άνεση, την ποιότητα, την ασφάλεια και την ταχύτητα. Κανένας υπεύθυνος δεν έχει «λυπηθεί» τα χρήματα του ελληνικού λαού που έχουν δαπανηθεί για το
συγκεκριμένο έργο, οδηγώντας μας σε σημείο να μιλήσουμε για μάταιη κατασπατάληση πόρων. Με το πέρασμα του χρόνου η επένδυση καταστρέφεται όλο και περισσότερο, εφόσον βρίσκεται παραδομένη στις φθορές κάτω από καθεστώς εγκατάλειψης και απαξίωσης.


Καλούμε λοιπόν τους υποψήφιους βουλευτές του νομού, τις τοπικές κομματικές οργανώσεις και τα ίδια τα πολιτικά κόμματα ενόψει της εκλογικής αναμέτρησης της 4ης Οκτωβρίου να μας παρουσιάσουν τις θέσεις τους για τον σιδηρόδρομο. Συγκεκριμένα, τί πιστεύουν και τί πρόκειται να πράξουν για το πολύ σημαντικό αυτό θέμα του σιδηροδρόμου στη Δυτική Ελλάδα. Πώς σκοπεύουν να κερδίσουν τον χαμένο χρόνο και τί θα πράξουν μετά την πιθανή εκλογή τους για την άμεση έναρξη της λειτουργίας και εκμετάλλευσης του προαστιακού Αιτωλοακαρνανίας στην ήδη έτοιμη γραμμή. Δεν δεχόμαστε ανακριβολογίες περί προεξοφλημένης οικονομικής αποτυχίας του εγχειρήματος, υπάρχουν μελέτες που προβλέπουν το αντίθετο. Ο όμιλός μας μπορεί να προτείνει τους κατάλληλους επιστήμονες με μακρά εμπειρία στον τομέα, που μπορούν να υποδείξουν τρόπους λειτουργία, οι οποίοι θα επιφέρουν το βέλτιστο αποτέλεσμα συγκοινωνιακά και οικονομικά. Αν υπάρχει θέληση όλα μπορούν να ρυθμιστούν, να υπάρξουν ακόμα και επιδοτήσεις από το κράτος και την Ε.Ε.. Απλά υπενθυμίζουμε πως εδώ είναι ένα ακόμα σημείο με βάση το οποίο κρίνονται οι πολιτικοί Το πιο σημαντικό όμως θέμα για το οποίο περιμένουμε τις τοποθετήσεις τους είναι ο δυτικός σιδηροδρομικός άξονας. Ένα έργο πνοής για όλη την δυτική Ελλάδα που θα τη βγάλει από την απομόνωση, χαρίζοντάς της ανέσεις ανάλογες με αυτές που απολαμβάνουν οι υπόλοιποι ευρωπαίοι. Επιμέρους θέματα που χρήζουν απαντήσεων είναι η σύνδεση του δυτικού άξονα με το λιμάνι στο Πλατυγιάλι, το πέρασμα του Πατραϊκού, η συνέχιση του άξονα από τα νότια παράλια της Στερεάς Ελλάδας για ένωσή του με αυτόν της Αθήνας – Θεσσαλονίκης, η συνέχιση του προς Αλβανία και η διέλευσή του από την πόλη του Αγρινίου. Το τελευταίο μάλιστα είναι έργο το οποίο προτίθεται να χρηματοδοτήσει κατά μεγάλο μέρος η Ε.Ε. αλλά δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα καμία κυβέρνηση ικανή να το πραγματοποιήσει.

Ο σιδηρόδρομος αποτελεί βασικό παράγοντα και προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη και το μέλλον της περιοχής μας. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε υποσχέσεις, γενικολογίες και πολύ περισσότερο σε αναχρονιστικές απόψεις περί πλήρωσης του συγκοινωνιακού της περιοχής μόνο με την κατασκευή της Ιονίας Οδού στο μέλλον. Σε μια εποχή που ο σιδηρόδρομος επανέρχεται στο προσκήνιο παγκοσμίως ως το πιο φιλικό προς το περιβάλλον μέσο, το πιο άνετο, το πιο ασφαλές καθώς και ταχύτατο, δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε τίποτα λιγότερο παρά στην απαίτηση για σύγχρονο σιδηρόδρομο στην περιοχή μας. Ως φίλοι του σιδηροδρόμου μακριά από μικροσυμφέροντα και κομματικά «οιδιπόδεια», περιμένουμε απαντήσεις, τοποθετήσεις και είμαστε έτοιμοι να αναπτύξουμε διάλογο, έχοντας πάντα ως στόχο το καλό του τόπου. Ο λαός της Αιτωλοακαρνανίας μπορεί να κρίνει και έχει κουραστεί πια από τις υποσχέσεις. Οι εποχές των κομματικών πολώσεων έχουν παρέλθει και πλέον οι ψήφοι κατανέμονται σύμφωνα με το ζητούμενο αποτέλεσμα. Ζητάμε πράξεις, πρόγραμμα, διάλογο, υπευθυνότητα, ουσία. Αναζητούμε ανθρώπους με όραμα και πολιτικό ανάστημα αντάξιο του Χαρίλαου Τρικούπη.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2009

Περιοδείες ΣΠΗΛΙΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ


ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΣΠΗΛΙΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ

Σάββατο 26 Σεπτεμβριου 2009

Απόγευμα
17:30 Στάνου
18:30 Ματσούκι
20:00 Μαχαιρά
21:00 Μπαμπίνη
21:30 Φυτείες

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009

Πρωϊ
9:30 Καστράκι
10:15 Μπαμπαλιό
10:45 Ποδογορά
11:15 Αμοργιανοί
11:45 Μαλεσιάδα
12:30 Χαλκιόπουλο

Απόγευμα
17:30 Βρουβιανά
18:15 Περδικάκι
19:15 Θύαμος
20: 00 Εμπεσσός

Η ομιλία του Σπήλιου Λιβανού στο Μεσολόγγι άλλαξε ημερομηνία. Μεταφέρθηκε για την Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2009 και ώρα 20:30 στο ξενοδοχείο Θεοξένια.

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2009

Εκτροπή Αχελώου. Μια αμαρτωλή υπόθεση ξανά στο προσκήνιο εν όψει εκλογών

Το παρακάτω άρθρο του Γιώργου Λιόλιου ( Εφημερίδα " ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ " 24-9-2009 ) το παραθέτουμε αυτούσιο :

Το έργο τελειώνει, η συζήτηση συνεχίζεται
Την ίδια ημέρα που ανατέθηκε το τελευταίο τμήμα της εκτροπής του Αχελώου, οι πολιτικοί διατύπωναν απόψεις για την αναγκαιότητά της

Του Γιωργου Λιαλιου

Και αίφνης, η εκτροπή του Αχελώου βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης των δύο μεγάλων κομμάτων! Στο debate της Τρίτης, ο πρωθυπουργός ρώτησε ευθέως τον πρόεδρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης αν σκοπεύει να ακυρώσει την εκτροπή, εκμεταλλευόμενος μια αμφίσημη δήλωση του τελευταίου στην προηγούμενη μονομαχία των υπουργών. Και ο κ. Παπανδρέου αναδιπλώθηκε από το υπερπροβεβλημένο οικολογικό προφίλ του, υποσχόμενος ότι θα υπηρετήσει (sic) της ανάγκες της Θεσσαλίας. Δύσκολα θα μπορούσε να είχε κάνει αλλιώς. Από τη μία πλευρά, το έργο δημοπρατήθηκε επί των ημερών του Ανδρέα Παπανδρέου και προωθήθηκε συστηματικά από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, συχνά με «φωτογραφικές» υπουργικές αποφάσεις. Από την άλλη πλευρά, μια αντίθετη δήλωση ενδεχομένως να στοίχιζε κρίσιμες ψήφους και να τον έφερνε σε σύγκρουση με το κατεστημένο των αγροτοπατέρων του Θεσσαλικού κάμπου. Επομένως, πίσω ολοταχώς.

Και ενώ η πολιτική συζήτηση επέστρεφε στην αναγκαιότητα ή μη του έργου, την ίδια ημέρα ανατέθηκε το τελευταίο από τα έργα της εκτροπής: η ολοκλήρωση της σήραγγας που θα περάσει το νερό από τον ταμιευτήρα της Συκιάς στον Πάμισο, παραπόταμο του Πηνειού. Μερικούς μήνες νωρίτερα ο Θεσσαλός υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιάς είχε επισκεφθεί το υπό κατασκευή φράγμα της Συκιάς και είχε παρουσιάσει το έργο ως «τελειωμένη υπόθεση». Ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου, το 2011.

Πρόκειται βέβαια για τη μισή αλήθεια: αυτό που το ΥΠΕΧΩΔΕ διακριτικά απέκρυπτε είναι ότι οι αγρότες θα πρέπει, σύμφωνα με την Οδηγία για τα νερά, να πληρώνουν πλέον το νερό που ξοδεύουν. Και πως το τελευταίο κεφάλαιο στην υπόθεση δεν έχει ακόμα γραφτεί. Η τελευταία προσφυγή ενάντια στο φαραωνικών διαστάσεων έργο έχει εκδικαστεί ήδη από τον Νοέμβριο του 2007 στην Ολομέλεια του ΣτΕ, η απόφαση είναι έτοιμη από το καλοκαίρι να εκδοθεί και το μόνο που χρειάζεται είναι να βγει από το συρτάρι του προέδρου του ΣτΕ.

Τι θα αποφασίσει το ΣτΕ; Εκτός απροόπτου, θα προτείνει την αποστολή προδικαστικού ερωτήματος στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με τη συμβατότητα της εκτροπής με το κοινοτικό δίκαιο. Στο ενδεχόμενο αυτό, θα δοθεί η δυνατότητα να κατατεθούν νέες αιτήσεις αναστολής των εκτελούμενων σήμερα εργασιών στο φράγμα Συκιάς και στην υπόγεια σήραγγα εκτροπής. Οι τελευταίες σελίδες στο 25ετές σίριαλ της εκτροπής πρόκειται να γραφτούν το επόμενο διάστημα...

ΠΗΓΗ : http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_24/09/2009_330589

Τα σχόλια δικά σας. Οι κρίσεις επίσης δικές σας.
Διαχρονικό έγκλημα με φόντο πολιτικό, ψηφοθηρικό.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΜΙΛΙΩΝ Υποψηφίου Βουλευτή ΒΑΣΙΛΗ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ


14/9/2009 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΡΩΙ:ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΒΑΡΕΤΑΔΑ,ΚΕΧΡΙΝΙΑ,ΣΤΑΝΟΣ,ΣΠΑΡΤΟ

15/9/2009 ΤΡΙΤΗ
ΠΡΩΙ:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙ,ΣΤΑΜΝΑ,ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΣ,ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ,ΑΙΤΩΛΙΚΟ

16/9/2009 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΡΩΙ:ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΚΟΝΟΠΙΝΑ,ΑΕΤΟΣ,ΚΟΜΠΩΤΗ,ΤΡΥΦΟΣ.ΚΑΤΟΥΝΑ

17/9/2009 ΠΕΜΠΤΗ
ΠΡΩΙ:ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ(ΜΕΝΙΔΙ)
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΔΟΚΙΜΙ,ΚΑΛΥΒΙΑ,ΦΡΑΓΚΟΥΛΕΙΚΑ,ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΑ,ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ

18/9/2009 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΜΑΣΤΡΟΥ,ΓΟΥΡΙΑ,ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ,ΛΕΣΙΝΙ,ΚΑΤΟΧΗ,ΝΕΟΧΩΡΙ

19/9/2009 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΩΙ:ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΚΑΣΤΡΑΚΙ,ΣΤΡΑΤΟΣ,ΓΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ,ΡΙΓΑΝΗ,ΠΑΛΛΛΑΙΟΜΑΝΙΝΑ,ΛΕΠΕΝΟΥ

20/9/2009 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΡΩΙ:ΚΑΛΛΙΘΕΑ,ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ,ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ,ΠΑΡΑΒΟΛΑ,ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ,ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ,ΑΒΩΡΑΝΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΣΚΟΥΡΤΟΥ,ΜΑΧΑΙΡΑΣ,ΜΠΑΜΠΙΝΙ,ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑ,ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ,ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ,
ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ,ΑΣΤΑΚΟΣ

21/9/2009ΔΕΥΤΕΡΑ
ΑΘΗΝΑ

22/9/2009ΤΡΙΤΗ
ΠΡΩΙ:ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΑ,ΤΡΙΑΝΤΕΙΚΑ,ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΛΑΙΟΦΥΤΟ

23/9/2009 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΡΩΙ:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΚΑΤΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ,ΑΝΩ ΚΕΡΑΣΟΒΟ,ΕΛΛΗΝΙΚΑ,ΜΟΥΣΟΥΡΑ,ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ

24/9/2009 ΠΕΜΠΤΗ
ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ

25/9/2009 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

26/9/2009 ΣΑΒΒΑΤΟ
ΠΡΩΙ:ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΖΕΥΓΑΡΑΚΙ,ΠΑΠΑΔΑΤΕΣ,ΜΑΤΑΡΑΓΚΑ,ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ

27/9/2009 ΚΥΡΙΑΚΗ
ΠΡΩΙ:ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟ,ΠΟΤΑΜΟΥΛΑ,ΣΑΡΓΙΑΔΑ,ΑΜΠΕΛΙΑ,ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ,ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΓΑΒΑΛΟΥ,ΤΡΙΧΩΝΙΟ,ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,ΔΑΦΝΙΑΣ,ΚΑΨΟΡΑΧΗ,ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥ

28/9/2009 ΔΕΥΤΕΡΑ
ΠΡΩΙ:ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΦΥΤΕΙΕΣ,ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ,ΡΙΒΙΟ

29/9/2009 ΤΡΙΤΗ
ΠΡΩΙ:ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑ,ΠΑΡΑΒΟΛΑ,ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ,ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟ,ΑΒΟΡΑΝΗ

30/9/2009 ΤΕΤΑΡΤΗ
ΠΡΩΙ:ΑΓΡΙΝΙΟ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΔΡΥΜΟΣ,ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ,ΘΥΡΕΙΟ,ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ,ΒΟΝΙΤΣΑ

1/10/2009 ΠΕΜΠΤΗ
ΠΡΩΙ:ΠΟΔΑΓΟΡΑ,ΜΠΑΜΠΑΛΙΟ,ΚΑΣΤΡΑΚΙ
ΑΠΟΓΕΥΜΑ:ΑΓΡΙΝΙΟ

2/10/2009 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΠΡΩΙ:ΘΕΡΜΟ

3/10/2009
ΑΓΡΙΝΙΟ

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2009

Ομιλίες υποψήφιου Βουλευτή ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΟΡΟΥΝΙΔΗ
Ο υποψήφιος Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Αθανάσιος Τορουνίδης θα μιλήσει στους ετεροδημότες της Αθήνας τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8:30 μ.μ., στο ξενοδοχείο STANLEY, Οδυσσέως 1 πλ. Καραϊσκάκη (Σταθμός ΜΕΤΡΟ Μεταξουργείου)
και στο Αγρίνιο, την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στις 7:30 μ.μ., στο εκλογικό κέντρο, Πλ. Μητροπόλεως (Παναγία)

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2009

Από mail αναγνώστριας

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟ ΛΑ.Ο.Σ
ΨΗΦΙΣΤΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΚΟΥΒΑΤΣΟ,
ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟ
Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΤΙΣ ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΚΟΙΝΑ
ΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Μ
ΕΓΓΥΩΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ. ΑΞΙΖΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΜΗΣΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΜΑΣ.
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΑΣ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΩΝ ΘΑΝΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗ


ΠΕΜΠΤΗ 17-9-09 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΔΗΜΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18-9-09 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΑΚΥΝΘΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 19-9-09 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΔΗΜΟΣ ΦΥΤΕΙΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20-0-09 ΠΡΩΙ
ΧΩΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 21-9-09 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΤΡΙΤΗ 22-9-09 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΔΕΩΝΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 23-9-09 ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΕΙΑΣ

Η προεκλογική ομιλία του Θάνου Μωραΐτη στην Αθήνα θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 24-9-09, στις 7:30 το βράδυ στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ : Από τη χθεσινή ομιλία του κ. Μωραίτη στο Αγγελόκαστρο.

ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΑ : ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙΤΩΛΙΚΟ


Η Σοφία Γιαννακά ξεκινάει από το Αιτωλικό τις προεκλογικές της ομιλίες ( στις 8:00 μμ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΞΕΔΡΑΣ )

Ψηφοδέλτιο Οικολόγων Πράσινων ( Αιτωλοακαρνανία )


ΑΠΕΡΓΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
ΔΗΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΚΑΡΟΥΝΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΑΠΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΣΤΑΥΡΟΥ ΡΕΝΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΦΟΥΝΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

Ψηφοδέλτιο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ( Αιτωλοακαρνανία )


ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου
ΔΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αντωνίου
ΔΡΟΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου
ΖΑΡΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αθανασίου
ΚΟΛΟΒΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Ιωάννη
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Αριστοτέλη
ΜΠΕΝΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Θεοδοσίου
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ του Παναγιώτη
ΣΑΛΟΥΡΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ του Γεωργίου
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Νικολάου

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2009

Ψηφοδέλτιο ΛΑ.Ο.Σ. ( Αιτωλοακαρνανία )


Γκέκας Κωνσταντίνος του Φωτίου
Γκιόλιας Δημήτριος του Θεοδώρου
Γκουβάτσος Νικόλαος του Παναγιώτη
Δημοπούλου Αικατερίνη του Ανδρέα
Ελευθερίου Σπυρίδων του Ευσταθίου
Θανασούλας Λάμπρος του Φωτίου
Κάκκος Αθανάσιος του Δημητρίου
Καλαβρυζιώτου Σοφία του Κωνσταντίνου
Κουφός Θεόδωρος του Χρήστου
Τσαμπιέρη Βασιλική του Ιωάννη
Φιλιπποπούλου Ουρανία του Νικολάου

Ψηφοδέλτιο Ν.Δ. ( Αιτωλοακαρνανία )


Καραγκούνης Κωνσταντίνος ( Δικηγόρος )
Καραπάνος Νικόλαος ( Επιχειρηματίας )
Κολώνια Ειρήνη ( Νοσηλεύτρια )
Κοτρολού - Μάντζιου Ελένη/Έλενα ( Εκπαιδευτικός )
Λιβανός Σπήλιος ( Βουλευτής )
Παπαναστασίου Γιώργος ( Ηλεκτρολόγος Μηχανικός )
Σαλμάς Μάριος ( Βουλευτής )
Σταμάτης Δημήτριος ( Βουλευτής )
Φραίμης Αλέξανδρος ( Δικηγόρος )
Φωτόπουλος Ασημάκης ( Ιδιωτ. Υπάλληλος )
Χατζή Σπυριδούλα/Λίνα ( Αρχιτέκτων Εσωτερ. Χώρου )

Ψηφοδέλτιο Κ.Κ.Ε. ( Αιτωλοακαρνανία )


1. ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του Αντρέα, Γιατρός
2. ΔΗΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Ιωάννη, Εμποροϋπάλληλος, Μέλος του ΚΣ της ΚΝΕ
3. ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του Ιωάννη, Αγρότης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων
4. ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Φωτίου, Εκπαιδευτικός
5. ΛΥΓΕΡΟΥ-ΤΖΙΑΝΤΖΗ ΒΑΝΑ του Γεωργίου, Συνταξιούχος Δημόσιος Υπάλληλος
6. ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Παναγιώτη, Πολιτικός Μηχανικός
7. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΣ του Επαμεινώνδα, Αγρότης, Βουλευτής
8. ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ του Ελευθερίου, ΕΒΕ, Δημοτικός Σύμβουλος Αγρινίου, Πρώην Διεθνής Διαιτητής
9. ΝΤΟΥΝΤΟΥΜΗ ΜΑΡΙΑ του Χρήστου, Φυσικός
10. ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Βασιλείου, Λογιστής Νομαρχιακός Σύμβουλος Αιτωλοακαρνανίας
11. ΤΡΙΑΝΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Χριστοφόρου, Εκπαιδευτικός