Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2010

Οδικός άξονας Αμβρακία - Άκτιο : Πήρε το δρόμο της υλοποίησης


Υπογράφθηκαν το μεσημέρι στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων οι συμβάσεις κατασκευής του οδικού άξονα που συνδέει την Αμβρακία με το Άκτιο. Πρόκειται για ένα βασικό οδικό έργο της Δυτικής Ελλάδας, συνολικού μήκους 48 χλμ. και προϋπολογισμού δημοπράτησης 291.000.000 ευρώ.
Το έργο συνδέει την Ιόνια Οδό με τη Λευκάδα και την Πρέβεζα αντίστοιχα, ενώ αποτελεί το πρώτο τμήμα του Δυτικού άξονα μέχρι την Ηγουμενίτσα. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και ανήκει στο Διευρωπαϊκό Οδικό Δίκτυο. Πρόκειται για έναν σύγχρονο αυτοκινητόδρομο, με δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και διαχωριστική νησίδα. Κατασκευάζεται σε τέσσερα υποτμήματα με μήκη 22.5, 4.4, 8.1 και 13.5 χιλιόμετρα αντίστοιχα.

1ο Τμήμα
Χ.Θ. 0+000 – 22+500 (22,5 χλμ) (περιοχή Ακτίου – Βόνιτσας)
Ανάδοχος κατασκευής: ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε
2ο Τμήμα
Χ.Θ. 22+500 – 26+900 (4,4 χλμ.) (περιοχή Βόνιτσας – Δρυμού)
Ανάδοχος κατασκευής: ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε
3ο Τμήμα
Χ.Θ. 26+900 – 35+000 (8,1 χλμ.) (περιοχή Δρυμού – Λουτρακίου)
Ανάδοχος κατασκευής: ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε
4ο Τμήμα
Χ.Θ. 35+000 – 48+497( 13,5 χλμ.) (περιοχή Κατούνας - Λίμνης Αμβρακίας)
Ανάδοχος κατασκευής: CONSORZIO STABILE ITALIMPRESE

Δεν υπάρχουν σχόλια: