Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2010

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟ 01/01/2009 ΕΩΣ 30/11/2009 ΣΤΗΝ " ΟΡΕΙΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ "


ΔΗΜΟΣ: ΘΕΡΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ:
1) Συνεχής άρση καταπτώσεων στο επαρχιακό δίκτυο Θέρμο- Χρυσοβίτσα- Αχλαδόκαστρο – Πλάτανος, Κόνισκα- Άννινο.
2) Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Θέρμο- Αβαρίκο- Ανάληψη, Θέρμο- Αετόπετρα- Δρυμώνας- Χαλίκι, Δρυμώνας – Αργυρό Πηγάδι, Κόνισκα- Κοκκινόβρυση, Διασελάκι- Πέρκο, Αμβρακιά- Μελίγκοβα, Νεροχώρι- Κοσκίνα, Κόνισκα- Διπλάτανο
3) Εκχιονισμό Κόνισκα- Άννινο, Δρυμώνα- Αργυρό Πηγάδι, Δρυμώνα- Χαλίκι
4) Καθαρισμός και διαπλάτυνση αγροτικών δρόμων στα δ.δ. Σιταράλωνα, Καλούδι, Χρυσοβίτσα, Ντοσούλα, Αγία Σοφία, Άνω Χρυσοβίτσα.
5) Συντήρηση δρόμου που οδηγεί στην υδρομάστευση της Κόνισκα.
6) Επούλωση λάκκων με ψυχρή άσφαλτο στο επαρχιακό δίκτυο Θέρμο –Δρυμώνα, Θέρμο- Τριανταφυλλεϊκα, Θέρμο- Αβαρίκο- Κόφτρα –Γέφυρα Πόρου, Δουνεϊκα- Ανάληψη- Θέρμο
7) Χαλικόστρωση στο δ.δ. Λευκό (αγροτική οδοποιία)
8) Κοπή θάμνων από Θέρμο- Αβαρίκο- Κόφτρα.
9) Άρση καταπτώσεων και καθαρισμός τάφρων σε όλο επαρχιακό δίκτυο του Δήμου
10) Διαπλάτυνση δρόμου από Τριανταφυλλεϊκα- Κοσκινά.
11) Καθαρισμός από φερτές και φυτικές ύλες χειμάρρου εντός Θέρμου μετά της μεταφοράς των προϊόντων
12) Φόρτωμα, μεταφορά και διάστρωση δρόμου Καλαθεϊκα- Διπλάτανο
13) Ξεμπάζωμα (2 φορές) πλακοσκεπούς γέφυρας και άρση καταπτώσεων δρόμου Ανάληψη- Γέφυρα Μπανιά
14) Διάνοιξη δρόμου μήκους 1300μ. και άρση καταπτώσεων 6 χλμ. στο Αργυρό Πηγάδι για ένωση με Ευρυτανία και διάνοιξη δρόμου και χαλικόστρωση από Αργυρό Πηγάδι προς Κοσίνα.


ΔΗΜΟΣ: ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ:

1) Μεταφορά αλατιού σε επιλεγμένα σημεία από Καλλιθέα έως Όρια Νομού
2) Συνεχής άρση καταπτώσεων, καθαρισμός φρεατίων και οχετών στο επαρχιακό δίκτυο από Παραβόλα- Καλλιθέα- Όρια Νομού Ευρυτανίας.
3) Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Κυρά Βγένα- Καταφύγιο, Σπαρτιά- Καλλιθέα, Περιστέρι- Κυρά Βγένα- Κρύο Νερό.
4) Διαπλάτυνση του δρόμου παραλίμνια της Τριχωνίδας.
5) Συνεχής αποχιονισμός και ρίψη άλατος καθόλη τη διάρκεια του χειμώνα με την παρουσία τεσσάρων μηχανημάτωντης υπηρεσίας από Μακριά Λουκά ως όρια Νομού, όλο το 24ωρο.ΔΗΜΟΣ: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ:

1) Συντήρηση επαρχιακού δικτύου Σχοίνος- Αγία Βαρβάρα- Αγία Παρασκευή – Σιτόμενα, Σκουτερά- Σιτόμενα- Κερασιά- Καστανούλα.
2) Συντήρηση αγροτικού δικτύου στα δ.δ. Σκουτερα, Σιτόμενα, Κερασια, Αγία Παρασκευή, Αγία Βαρβάρα.
3) Άρση καταπτώσεων και αποχιονισμός στον δρόμο Κερασιά- Καταβόθρα
4) Κατασκευή σαριζανέτ και στραγγιστηριών δρόμου Προς Μονή Λυκούρισης
5) Κοπή θάμνων από Σχοίνο –Αγία Παρασκευή- Αγία Βαρβάρα, Σκουτερά- Σιτόμενα
6) Επούλωση λάκκων Σχοίνο- Σκουτερά- Σιτόμενα, διασταύρωση επαρχιακής οδού ως Αγία Παρασκευή
7) Μεταφορά αλατιού σε επιλεγμένα σημεία.
8) Κατασκευή τοιχίου στη θέση Ιεράς Μονής Αγίας Παρασκευής.

ΠΗΓΗ : http://www.aitnia.gr/Default.aspx?id=289

Δεν υπάρχουν σχόλια: